Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 24.08.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση τοποθέτησης τερματικών αποδοχής καρτών (POS)

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

2. Διάθεση – Καθορισμός αριθμού θέσεων μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για απασχόληση στον Δήμο Ορεστιάδας κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Θρακικό Κέντρο Πολιτισμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ  του 18ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας που θα πραγματοποιηθεί από 27/8 έως και 4/9/2017 και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου «ΠΟΛΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» έτους 2017 και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: η  Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Γκαϊδατζή

5. Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγου Γυναικών Βάλτου έτους 2017.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση μελέτης, τευχών και όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις στην Πλατεία Πτελέας» 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατεδαφίσεις δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας.»

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

■ Γραφείο Δημάρχου

■ Γραφείο Τύπου

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γεώργιος Καραγιάννης