Στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο στο Σπήλαιο

Ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 1 Ιουλ 2019 από 0900 έως 1100Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο του Δ΄ Σώματος Στρατού και της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού αποτελούμενο από Ιατρό, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο χ. Σπήλαιο για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.