fbpx
25.9 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Γιαγιάδες και παππούδες εντάσσονται στο πρόγραμμα – Πώς θα λαμβάνουν τα 500 ευρώ

- Χορηγούμενη-

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», πλέον αφορά και τις γιαγιάδες και τους παππούδες που φροντίζουν τα εγγόνια τους.

Υπενθυμίζεται πως όσων δικαιούχων γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, θα λαμβάνουν το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως (από 250 ευρώ που είχε ορισθεί αρχικά) για τη φύλαξη και φροντίδα των βρεφών τους από επιμελητή που θα έχουν επιλέξει από το Μητρώο Επιμελητών.

Αυτό το ποσό θα δίνεται στις περιπτώσεις που ο γονέας εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος.

Συγκεκριμένα, στο μητρώο επιμελητών δύνανται να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, που σημαίνει πως «Νταντάδες της Γειτονιάς» μπορούν να γίνουν και οι συγγενείς των γονέων.

Άρα, μπορούν να συμμετέχουν όλοι στο πρόγραμμα, αρκεί να κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, υποβάλλοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr.

Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;
Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών έχουν τα άτομα που:

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
είναι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ: 41866/24-04-2023 Τροποποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ες Επιμελητές/τριες που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Έργου ntantades.gov.gr.
Πώς μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;

Για την εγγραφή σας στο Μητρώο, θα μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr «Εγγραφή στο μητρώο επιμελητών (επιμελητή/τρια)» και με τη χρήση των κωδικών σας taxisnet θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. Εκεί υπάρχουν και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση για την εγγραφή μου στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;
Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι ενεργή από 29/3/2022 έως 30/09/2024.

Ο τόπος διαμονής μου αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή μου στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;
Όχι, δεν αποτελεί προϋπόθεση. Όμως, η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένους Δήμους της χώρας και επομένως οι υπηρεσίες σας θα παρέχονται στις περιοχές αυτές.

Δεν κατέχω κάποιον τίτλο σπουδών από τους αναφερόμενους στην Πρόσκληση για την εγγραφή μου στο μητρώο επιμελητών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, καθώς έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε το ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχετε τίτλο σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (μέχρι Γ’ Γυμνασίου) (βλ. την υπ’ αριθμ. 41866/24-04-2023 Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ες Επιμελητές/τριες, άρθρο 2 «Απόκτηση ιδιότητας Επιμελητή/τριας», παρ. 2.1.3, στην ιστοσελίδα του Έργου ntantades.gov.gr).

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης;
Για να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή εκπαίδευση, θα ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα:

Θα μεταβείτε στην εφαρμογή του προγράμματος ntantades.gov.gr και με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet θα εισέλθετε στην αίτηση συμμετοχής «Εγγραφή στο μητρώο επιμελητών/τριών».

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/Επίπεδο Εκπαίδευσης της αίτησής σας και θα επιλέξετε το σύνδεσμο (link) https://howto.gov.gr/ ώστε να εισέλθετε στο ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Αφού μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό που θα βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο, θα μεταβείτε στις ερωτήσεις αξιολόγησης, όπου θα πρέπει να απαντήσετε σε 30 ερωτήσεις της μορφής «σωστό/λάθος» ή «πολλαπλής επιλογής».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης μπορείτε να μεταβαίνετε στις ερωτήσεις πατώντας “Επόμενη σελίδα” ή “Προηγούμενη σελίδα” στο κάτω μέρος της οθόνης. Έχετε τη δυνατότητα να αγνοήσετε μία ερώτηση και να επανέλθετε αργότερα ή να διορθώσετε μία απάντηση πριν την τελική υποβολή. Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάτε “Υποβολή όλων και τέλος”.

Για την εξέταση έχετε στη διάθεσή σας 45 λεπτά.

Η αξιολόγηση των απαντήσεων γίνεται αυτόματα από το σύστημα και επιτυχών/ούσα θεωρείται όποιος/α συγκεντρώσει το 70% και πάνω των σωστών απαντήσεων.

Αν αποτύχετε στην εξέταση, έχει το δικαίωμα να προσπαθήσετε ξανά ύστερα από μία εβδομάδα. Συνολικά, μπορεί να προσπαθήσετε έως δύο (2) φορές.

Ολοκλήρωσα επιτυχώς το ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλά δεν έλαβα κάποια βεβαίωση ώστε να την επισυνάψω στην αίτησή μου. Τι θα πρέπει να κάνω;

Στην παρούσα φάση δεν χορηγείται βεβαίωση.

Εφόσον ολοκληρώσατε επιτυχώς το ασύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με ποσοστό επιτυχίας άνω του 70%, θα πρέπει:

να εισέλθετε εκ νέου στην αίτησή σας από το ntantades.gov.gr, στο περιβάλλον «Εγγραφή στο μητρώο επιμελητών/τριών»,
να μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β της αίτησής σας, στο σημείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,
να επιλέξετε το επίπεδο εκπαίδευσής σας (π.χ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτατης εκπαίδευσης, κτλ) και στην ειδικότητα να επιλέξετε Διαδικτυακή εκπαίδευση,
και να επισυνάψετε σε μορφή pdf οποιονδήποτε τίτλο σπουδών κατέχετε (π.χ. απολυτήριο Γυμνασίου ή οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατέχετε).
Για την εγγραφή μου στο μητρώο επιμελητών, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσω τη διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω του howto.gov.gr ή μπορώ να παρακολουθήσω οποιοδήποτε σεμινάριο για να συμμετέχω στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς;

Εάν δεν κατέχετε τους προβλεπόμενους από την υπ’ αριθμ. 41866/24-04-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τίτλους σπουδών, για την εγγραφή σας στο μητρώο, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω του howto.gov.gr.

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης εγγραφής μου στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;
Εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την οριστική υποβολή της αίτησης, διενεργείται από τη ΓΓΙΑΔ ο ουσιαστικός έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών και, όπου απαιτείται, η διασταύρωση αυτών, μέσω της άντλησης των απαιτούμενων δεδομένων, από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πώς θα ενημερωθώ για την πορεία της αίτησής μου;
Σε περίπτωση που η αίτησή σας πληροί τις προϋποθέσεις, εγγράφεστε στο Μητρώο Επιμελητών/τριών και λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι δηλωμένη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της ΓΓΠΣΔΔ, τον μοναδικό αριθμό Μητρώου, που πρέπει να σημειώνεται σε κάθε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο που σας αφορά.

Σε περίπτωση που στην αίτησή σας διαπιστωθούν αναντιστοιχίες ή ελλείψεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία ή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνεστε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι δηλωμένη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της ΓΓΠΣΔΔ, ώστε να προβείτε εντός διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών στην αναγκαία διόρθωση ή συμπλήρωση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση της ΓΓΙΑΔ, με ρητή μνεία του λόγου απόρριψης η οποία σας κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση της ΓΓΙΑΔ, με ρητή μνεία του λόγου απόρριψης η οποία σας κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν η αίτησή μου απορριφθεί, μπορώ να υποβάλλω νέα αίτηση;
Ναι, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι απόρριψης έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτησή μου προστατεύονται;
Ναι, τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών;
Εργαζόμενοι: Μπορούν, εφόσον το επιτρέπει το ωράριο εργασίας τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνταξιούχοι: Μπορούν, εφόσον ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για την εργασία των συνταξιούχων.

Ποιο είναι το ύψος της αμοιβής των επιμελητών;
Κατά την πιλοτική εφαρμογή της Δράσης, χρηματοδοτείται μέρος της αμοιβής των ενταγμένων επιμελητών στο Μητρώο, μέσω της χορήγησης «Αξίας Τοποθέτησης (voucher)» στα ωφελούμενα πρόσωπα (γονείς).

Το ποσό του voucher ανέρχεται στα:

πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή είναι αυτοαπασχολούμενο,
τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή είναι εγγεγραμμένο ως άνεργο στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. ή λαμβάνει, μέσω άλλης δράσης
Οι επιμελητές/τριες, σε ποια ασφάλιση υπάγονται;

Οι Επιμελητές/τριες υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και αμείβονται με εργόσημο από το πρόσωπο με το οποίο συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό. [βλέπε υπ’ αριθμ. 6457/27.01.2022 ΚΥΑ, άρθρο 10 παρ. 2 (ΦΕΚ 205/Β’)]. Οι ασφαλισμένοι με εργόσημο δικαιούνται τις ίδιες παροχές όπως και οι λοιποί ασφαλισμένοι.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα στους Επιμελητές/τριες;
Οι ωφελούμενοι πρέπει να καταβάλλουν την αμοιβή που έχει οριστεί στο μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό στον/στην Επιμελητή/τρια, εκδίδοντας εργόσημο.

Η ονομαστική αξία του εργόσημου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αξία του voucher που δικαιούται το ωφελούμενο πρόσωπο.

Ο επιμελητής υποδεικνύει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο δικαιούχος καταβάλει την αμοιβή, κατά τη λήξη κάθε μήνα παροχής των υπηρεσιών.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης το αντίγραφο του εργοσήμου για την πληρωμή της αμοιβής του/της Επιμελητή/τριας, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και να δηλώνουν υπευθύνως στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, στο πεδίο «Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής των υπηρεσιών», η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86, ότι παρασχέθηκαν οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες από τον/την Επιμελητή/τρια.

Οι επιμελητές/τριες, σε πόσα παιδιά επιτρέπεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο τόπο και χρόνο;
Κάθε Επιμελητής/τρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο:

μέχρι του αριθμού των τριών (3) παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα (1) παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους,
μέχρι του αριθμού των δύο (2) παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.
Επισημαίνεται ότι, στις παραπάνω προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνονται και τα δικά σας παιδιά εφόσον είναι έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

Μπορώ να είμαι ταυτόχρονα επιμελητής/τρια και ωφελούμενος/η;
Όχι, δεν μπορεί να γίνει χρήση voucher από ωφελούμενο πρόσωπο για να φροντίζει το παιδί του.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο