Επιστολή Ιατρικού Συλλόγου προς Υπουργούς Υγείας και Παιδείας

Προς Υπουργούς Υγείας και Παιδείας 7-8-2019
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 24-03-2009(Conflicted copy 2019-08-09 from PC01) (1)
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 30-07-2008