Το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο πραγματοποιεί πρόγραμμα επίσκεψης κατ οίκον σε λεχώνες, με στόχο να τις ενημερώσει και να τις βοηθήσει στο θηλασμό.

Σκοπός των επισκέψεων είναι πέρα από την βοήθεια στις λεχώνες, να περάσει το μήνυμα της μεγάλης σημασίας του θηλασμού, τόσο για τα νεογέννητα μωράκια, όσο και για την υγεία της ίδιας της μητέρας, εξηγεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Αδαμίδης.

Η επιτυχία του προγράμματος  αυτού είναι τόσο μεγάλη που οδήγησε την 4η ΥΠΕ στο να του αναθέσει την εκπαίδευση των μαιών της, κάτι που πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή 2 ημερίδων, σε Ξάνθη και Θεσσαλονίκη.

Χορηγούμενη