Ακόμη ένας αξονικός τομογράφος για το Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο Έβρου (βίντεο)

Το Υπουργείο Υγείας μετά από μια μακρά και επίπονη διαδικασία, είναι σε θέση να ανακοινώσει πως η προμήθεια των αξονικών τομογράφων για συνολικά δεκαεννέα νοσοκομεία εισέρχεται σε φάση τελικής ολοκλήρωσης.

Με την δημοσιοποίηση της περίληψης της προκήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, τα δημόσια νοσοκομεία θα ενισχυθούν με εξοπλισμό απαραίτητο που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα προμηθεύσει τα Νοσοκομεία με τον εξοπλισμό και όλες τις σχετικές υπηρεσίες (πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, παρελκόμενο εξοπλισμό κ.λ.π), με αποπληρωμή του τιμήματος σε πέντε έτη (5) και με αυστηρές ρήτρες συνεχούς αδιάλειπτης λειτουργίας, για όλη την συμβατική περίοδο.

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο- το οποίο και έχει οριστεί ως αναθέτουσα αρχή- δεσμεύεται για την άμεση ολοκλήρωση της προμήθειας εξοπλισμού ως το τέλος του 2018.

Χορηγούμενη

Η προσήλωση μας στο δημόσιο σύστημα υγείας και ο στόχος της ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του πλέον παίρνει σάρκα και οστά αφήνοντας στο παρελθόν την εικόνα διάλυσης των προηγούμενων μνημονιακών χρόνων.

Δ. Αδαμίδης: Προφάσεις εν αμαρτίες οι δικαιολογίες των τεχνολόγων του νοσοκομείου Διδυμοτείχου»

Μετά την εγκατάσταση του νέου αξονικού στο ΠΓΝΑ, ο παλιός αξονικός θα δοθεί στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Το πρόβλημα ωστόσο, Αδαμίδης στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου δεν είναι η ύπαρξη δεύτερου αξονικού τομογράφου, αλλά το κατά πόσο αυτός θα μπορεί να λειτουργήσει και στις εφημερίες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα.

Ο Δημήτρης Αδαμίδης, χαρακτήρισε «προφάσεις εν αμαρτίες» τα όσα επικαλούνται οι τεχνολόγοι του ακτινολογικού, του νοσοκομείου Διδυμοτείχου για τη μη λειτουργία του αξονικού κατά τις ημέρες των εφημεριών.

Επιχειρήματα όπως η άγνοια λειτουργίας του μηχανήματος και η λειτουργία του στην αγγλική γλώσσα δεν ευσταθούν καθώς αφενός οι χειριστές έχουν δεχθεί εκπαίδευση και αφετέρου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση της αγγλικής για τον χειρισμό του συγκεκριμένου αξονικού.