Ζημιές στο λιμενοβραχιόνα του λιμανιού της Μάκρης χρίζουν άμεσης επέμβασης

Έκτακτη πολύωρη σύσκεψη για το λιμάνι της Μάκρης καθώς η ζημιά στον λιμενοβραχίονα χρήζει άμεσης επέμβασης.

Παρόλο που η νέα Διοίκηση του Οργανισμού έχει δρομολογήσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με τμηματική και θεματική υλοποίηση, αναλόγως του μέτρου και της ροής χρηματοδότησης, το έργο της επισκευής και αποκατάστασης του προσήνεμου μώλου κρίνεται κατεπείγον καθώς ενέχει ο κίνδυνος της ολικής καταστροφής του.