Το δελτίο ειδήσεων του ΘρακηΝετ για την 2 Μαϊου

Δείτε το δελτίο ειδήσεων του ΘράκηΝετ στις 21:00 και αμέσως μετά μαγνητοσκοπημένο: