Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

Την Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.Ενημερώσεις

  1. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικής επετειακής εμποροπανήγυρης στην πλατεία Εθν. Ανεξαρτησίας. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ