Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 4η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 9-3-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί καθορισμού τέλους στους χρήστες του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί καθορισμού τέλους στους χρήστες της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί καθορισμού τέλους στους χρήστες τoυ Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί καθορισμού τελών στους χρήστες των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έγκρισης υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021, και προγραμματισμός πρόσληψης θέσεων εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους»

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση διαγραφής προγράμματος άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020»

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης (εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την επάρατη νόσο) σε συνεργασία με το σύλλογο ¨Μαζί για τη ζωή¨ (14-15 Μαρτίου)

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης χώρων Γυμνασίου – Λυκείου για διοργάνωση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος για λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Λακκώματος»

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας για διοργάνωση εκδήλωσης ¨Αθλητικά Μονοπάτιᨻ

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί ορισμού μελών τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου»

ΘΕΜΑ: 12ο «Περί χορήγησης μονοφασικής παροχής ΦΟΠ για φωταγώγηση του Ιερού Ναού της Παναγίας της Καμαριώτσσας Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης Υπηρεσίας Καθαριότητας Αρχείων και αποθηκευτικών χώρων του Δήμου Σαμοθράκης ».

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους του Δήμου σύμφωνα με τον Ν.53361/2006 αναγκαιότητας ανάθεσης Υπηρεσίας Καθαριότητας Αρχείων και αποθηκευτικών χώρων του Δήμου Σαμοθράκης ».

Ο Πρόεδρος
Φωτεινού Φωτεινός