Στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο στην Ιτέα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σας ανακοινώνουμε, ότι την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, από ώρα
10:00 έως 13:00, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο (ανειδίκευτος ιατρός) της 31ης
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, συνοδευόμενο από ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό
και μέσα, θα βρίσκεται στο Καφενείο του χωριού Ιτέα, για δωρεάν υγειονομικές
εξετάσεις των κατοίκων