fbpx
25.9 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

Στη Βουλή οι καθυστερήσεις ανέγερσης νέου κτιρίου για την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης από τη Ν. Γκαρά

- Χορηγούμενη-

Ερώτηση για την αδράνεια ενεργειών των αρμόδιων Υπουργείων, αναφορικά με τις διαδικασίες ανέγερσης νέου κτιρίου στέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, και τις αρνητικές συνέπειες από την ακαταλληλότητα του υπάρχοντος κτιρίου για πολίτες και αστυνομικούς υπαλλήλους, κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου και Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Γκαρά.

Η κα Γκαρά σημειώνει πως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πριν δέκα μήνες, είχε σπεύσει να ανακοινώσει το Έργο ανέγερσης νέων κτιρίων για πέντε Αστυνομικές Διευθύνσεις σε Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Λευκάδα, Καρδίτσα και Βέροια. Ωστόσο, όπως τονίζει η Βουλευτής, από την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις 23 Ιούνιου 2021 έως και σήμερα, δεν έχει οριστεί η συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, ώστε να προχωρήσει η ανέγερση του νέου κτιρίου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, αναφέρει, το ενοικιαζόμενο κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης από το 1972, λόγω ακαταλληλότητας και παλαιότητας, δεν ανταποκρίνεται πλέον ούτε στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού, ούτε στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της Αστυνομίας.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει, πως η στέγαση των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης σε νέο σύγχρονο κτίριο, θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες, θα βελτιώσει τις συνθήκες για τους εργαζόμενους, θα εξοικονομήσει πόρους που τώρα διατίθενται σε μισθώματα τα οποία αγγίζουν τις 120.000 ευρώ ετησίως, και ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

– Είναι στις άμεσες προτεραιότητές τους η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, ώστε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων της και να εξοικονομηθούν πόροι από τα καταβαλλόμενα μισθώματα;

– Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσουν, ώστε να οριστεί ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, για να ξεκινήσει η ανέγερση του νέου κτιρίου όπου θα στεγαστεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Ανάγκη να επισπευσθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην Αλεξανδρούπολη»

Το στεγαστικό ζήτημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης παραμένει σε στασιμότητα, με αποτέλεσμα πολίτες και αστυνομικοί υπάλληλοι να προσέρχονται σε ένα κτίριο που ουδόλως πληροί τις κατάλληλες συνθήκες και προδιαγραφές που αρμόζουν σε μία σύγχρονη δημόσια υπηρεσία.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την 23/06/2021, προέβη σε ανακοίνωση, ότι η Αίτηση Υπαγωγής (Προμελέτη Σκοπιμότητας) του Έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών Πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια (Πάτρα, Λευκάδα, Καρδίτσα, Βέροια, Αλεξανδρούπολη) μέσω ΣΔΙΤ» υποβλήθηκε στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Η Αίτηση υποβλήθηκε από την ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές ΑΕ), η οποία σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει συνάψει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναλαμβάνει, ως Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεώσεις: διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του Έργου, υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) και παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης σύμπραξης.

Ωστόσο, από την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τον Ιούνιο του 2021 έως και τώρα, δέκα μήνες μετά, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, ώστε να ξεκινήσει η ανέγερση του νέου κτιρίου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης.

Το ενοικιαζόμενο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης από το 1972 έως και σήμερα, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της Αστυνομίας. Επιπλέον, δυσχεραίνει την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, εξαιτίας των κοινωνικών συνθηκών οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου, έχουν αλλάξει, όπως η πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής, με αποτέλεσμα το υπάρχον κτίριο να μην καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού και του προσωπικού. Μάλιστα, το ετήσιο μίσθωμα του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που αγγίζει τις 120.000 ευρώ.

Η στέγαση των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης σε νέο σύγχρονο κτίριο, θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε αφενός να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες και οι συνθήκες για τους εργαζόμενους, και αφετέρου, να εξοικονομηθούν πόροι που τώρα διατίθενται σε μισθώματα για ένα κτίριο ακατάλληλο έως και επικίνδυνο που δεν εξυπηρετεί ούτε εργαζόμενους ούτε πολίτες.

Επειδή το κτίριο στο οποίο τώρα στεγάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης δεν πληροί τις προδιαγραφές μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσίας.

Επειδή η κτιριακή αναβάθμιση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης θα συντελέσει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων της.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Είναι στις άμεσες προτεραιότητές τους η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, ώστε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων της και να εξοικονομηθούν πόροι από τα καταβαλλόμενα μισθώματα;
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσουν, ώστε να οριστεί ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, για να ξεκινήσει η ανέγερση του νέου κτιρίου όπου θα στεγαστεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης;

 H ερωτώσα Βουλευτής

Γκαρά Αναστασία

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο