Παύλος Μιχαηλίδης: Στη νοηματική γλώσσα οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Στόχος η ηλεκτρονική προσβασιμότητα για ΑμεΑ

Με στόχο την άρση των αποκλεισμών σε θέματα ενημέρωσης κάθε κοινωνικής ομάδας, κατέθεσα έγγραφη πρόταση προς τον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό να αποδώσουμε στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα τις αποφάσεις που λαμβάνει το Δ.Σ. της Αλεξανδρούπολης.

H άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι όχι μόνο νομική υποχρέωση (Ν. 4074/2012), αλλά κυρίως ηθική.

Αναλόγως στην νοηματική θα πρέπει να είναι και οι ζωντανές μεταδόσεις του δημοτικού μας συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις που θα λαμβάνει το όργανο θα πρέπει να αποδίδονται σε συνοπτικό κείμενο το οποίο αποδίδεται στην νοηματική και να καταγράφεται σε βίντεο.  

Να σημειωθεί, πως η  Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει αναγνωριστεί νομικά ως επίσημη γλώσσα της κοινότητας των Κωφών για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα από το 2000.

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει και υποτιτλισμός, που να έχει ως στόχο να  βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν το

οπτικοακουστικό υλικό.

Η παρουσίαση των θεμάτων θα συνοδεύεται από ηχητική περιγραφή, δίνοντας πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Τέλος θα πρέπει να εξασφαλιστεί τουαλέτα για ΑμεΑ στον όροφο του Δ.Σ. καθώς και η εύκολη πρόσβαση με αμαξίδιο. 

Παύλος Α. Μιχαηλίδης

Ανεξάρτητος

Δημοτικός Σύμβουλος