Παραλαβή εντύπου κατανομής βοσκότοπων από το Δήμο Αλεξανδρούπολης

Παρακαλούνται όλοι η κτηνοτρόφοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης να περάσουν από τα αρμόδια γραφεία του Δήμου να παραλάβουν, ενυπόγραφα, τα έντυπα κατανομής βοσκοτόπων για τα έτη 2016 και 2017, τα οποία είναι απαραίτητα για καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προθεσμία πληρωμής έως 31/12/2017.

-Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης –Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, γραφείο γεωπόνου

-Δημοτική Ενότητα Φερών, Δημοτικό κατάστημα Φερών, γραφείο γεωπόνου

– Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης, Δημοτικό κατάστημα Τραϊανούπολης, γραφείο γεωπόνου