Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκότοπων στην Ορεστιάδα

Παρακαλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Ορεστιάδας να περάσουν από το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 για να παραλάβουν, ενυπόγραφα, το έντυπο κατανομής βοσκοτόπων στο οποίο αναγράφεται η έκταση και το αντίστοιχο ποσό της χρέωσης που πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31.12.2017.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.