fbpx
20 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2020

Παραχωρήσεις Στρατιωτικών Χώρων και Συμβάσεις Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

- Χορηγούμενη-
 1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.  επανέρχεται στο μείζον θέμα των γραφείων της, κατόπιν νέας κλήσης της για έμμισθη σύναψη σύμβασης τήρησης γραφείων που διατηρεί εντός στρατιωτικού χώρου και ύστερα από τα υπ’ αριθμ. 33/16 Αυγούστου 2019 και 06/31 Ιανουαρίου 2020 έγγραφα (βλ. συνημμένα) με οποία έθετε σειρά ερωτημάτων υπό τεκμηριωμένη βάση προκειμένου να αποσαφηνιστεί το περιβάλλον μίσθωσης του ανωτέρω χώρου.
 • Επί των ανωτέρω ερωτημάτων έως σήμερα δεν εδόθη ουδεμία επίσημη απάντηση στην Ένωση, ενώ κλίθηκε εκ νέου να προβεί σε σύναψη νέας σύμβασης με κόστος και καταληκτική ημερομηνία την 25 Σεπ 2020.
 • Το Σωματείο εμμένει και συνεχίζει να αναδεικνύει τεκμηριωμένα και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 26 Ιανουαρίου 2020, τα παρακάτω:

              α.   Η απόφαση του ΤΕΘΑ υπ’ αριθμ. 13/11-1-2019 που αφορά στη μηνιαία καταβολή ποσού ύψους 50,00 € προς κάλυψη λειτουργικών εξόδων χρήσης, θεωρείται παρωχημένη καθόσον έλαβε υπόψη τα καθοριζόμενα του προγενέστερου ν.4407/2016 ενώ περαιτέρω βάσει της παρ. 10 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α΄ 79), όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 45 του Ν.4609/3-5-2019 «Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός στρατοπέδου που τους παραχωρείται ύστερα από αίτησή τους, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος».

              β.   Επίσης, η παραχώρηση χώρου βάσει του Ν.4609/3-5-2019 είναι αποσυνδεδεμένη από τον παράγοντα των λειτουργικών εξόδων ενός εσωτερικού χώρου και σε κάθε περίπτωση τα λειτουργικά έξοδα όπως εκφράζονται στο πρακτικό υπ’ αριθμ. 13/11 Ιαν 2019/ΔΕ/ΤΕΘΑ δεν προσδιορίζονται σαφώς και αποτελούν αόριστη και μη εδραζόμενη έννοια αντίθετη από την αρχή της αναλογικότητας και της ελεύθερης επιλογής.

              γ.    Περαιτέρω, η κατά περίπτωση δυνατότητα της στρατιωτικής υπηρεσίας, και όχι ενιαία, να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των εξόδων, δια των στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων δημιουργεί περαιτέρω άνιση αντιμετώπιση των υφιστάμενων Σωματείων σε Πανελλαδικό επίπεδο, καθόσον τα θέτει εξαρτώμενα της οικονομικής δυναμικής και ευχέρειας των εκάστοτε Σχηματισμών-Συγκροτημάτων-Μονάδων. Εν προκειμένω, εμφαίνεται ότι το Συγκρότημα της ΣΥ στο Ν. Σερρών δεν δύναται να ανταπεξέλθει οικονομικά. Όμως, βάσει της κάθετης δομής του στρατεύματος το Συγκρότημα υπάγεται διοικητικά και οικονομικά σε Σχηματισμό ο οποίος σε κάθε περίπτωση μπορεί να καλύψει τα αιτούμενα λειτουργικά έξοδα.

 • Σε κάθε περίπτωση τα γραφεία του σωματείου διαμορφώνουν την υπόσταση του νομικού οργάνου και συνεπώς ανακύπτουν σοβαρά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του (φορολογικά, οικονομικά, διοικητικά κ.ά), την εκπλήρωση των σκοπών του, τις αποφάσεις των οργάνων του και την εν γένει ύπαρξή του κατά τις διατάξεις του υφιστάμενου εν ισχύ νόμου.
 • Το Σωματείο μέχρι σήμερα επέδειξε ξεχωριστεί πορεία και πραγματεύτηκε πλήθος θεμάτων, υπό τεκμηριωμένη βάση, που απασχολούν κυρίως το σύνολο των συναδέρφων με αποτέλεσμα να τύχη της εμπιστοσύνης μεγάλου αριθμού κοινοβουλευτικών εκπροσώπων σε Πανελλαδικό Επίπεδο και της πλειονότητας των κοινοβουλευτικών παρατάξεων αλλά και να προβληθούν τόσο οι δράσεις όσο και τα θιγόμενα θέματά του στο σύνολο του Τοπικού Τύπου και  σε μεγάλη μερίδα του Πανελλαδικού Τύπου.
 • Η αποχώρηση από τα γραφεία θα σηματοδοτήσει αποδυνάμωση και τροχοπέδη ενός υγιούς  και δυναμικού Επαγγελματικού Θεσμικού Συνδικαλιστικού Οργανισμού που επιδιώκει και αναδεικνύει συνεχώς θέματα θεραπείας των εργαζομένων στρατιωτικών που υπηρετούν στο νευραλγικό τομέα της Εθνικής Άμυνας.
 • Παρακαλούμε για την ειδική απάντηση-αιτιολόγηση των διοικητικών φορέων, όπως άλλωστε επιτάσσει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 • Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται για την άμεση ανταπόκρισή τους προκειμένου να αποσοβήσουν έγκαιρα την αποστέγαση του Σωματείου και να θωρακίσουν τη διασφάλιση της  δυναμικής διεκδίκησης των αναδεικνυόμενων προβλημάτων των στελεχών των Ε.Δ.
 • Ο κ. Δήμαρχος Σερρών και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Ν. Σερρών στους οποίους ετέθη κατ’ επανάληψη το θέμα της διάθεσης γραφείων σε χώρο τους, παρακαλούνται για τις ει δυνατόν άμεσες ενέργειές τους.
 1. Ο Ανώτατος Διοικητής Φρουράς Σερρών παρακαλείται για την επανεξέταση του θέματος και τις απαντήσεις που διατυπώθηκαν στα συνημμένα έγγραφα.
 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες.
 1. Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
 1. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο- -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
Αθανάσιος Μακράκης                Παναγιώτης Σαρακατσάνης                          
        
   
 
ΠΡΟΣ   :  Ανώτατο Διοικητή Φρουράς Σερρών                 κ.κ. Βουλευτές                 ΠΟΜΕΝΣ Αρ. Πρωτ. : 06
      Σέρρες      : 31 Ιαν 2020 Συν.          : Ένα (1)
   
ΚΟΙΝ.   : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.                                  
   
ΘΕΜΑ  :  Παραχωρήσεις Στρατιωτικών Χώρων και Συμβάσεις    
 1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.  κατέθεσε κατόπιν κλήσης της για έμμισθη σύναψη σύμβασης τήρησης των γραφείων που διατηρεί εντός στρατιωτικού χώρου το υπ’ αριθμόν 33/16 Αυγούστου 2019 έγγραφο κατά το οποίο έθετε σειρά ερωτημάτων υπό τεκμηριωμένη βάση προκειμένου να αποσαφηνιστεί το περιβάλλον μίσθωσης του ανωτέρω χώρου.
 1. Ακολούθως με έγγραφο της στρατιωτικής υπηρεσίας, δίχως το Σωματείο να είναι αποδέκτης, το οποίο όμως μας γνωρίστηκε (Φ.954/4/1190198/Σ.5070/27 Σεπ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ), δόθηκαν οδηγίες στους εμπλεκόμενους φορείς για κάλυψη των εξόδων από τις στρατιωτικές εκμετάλλευσης και ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
 1. Μολαταύτα ενώ δεν εδόθη ουδεμία επίσημη απάντηση στην Ένωση, κλίθηκε εκ νέου να προβεί σε σύναψη νέας σύμβασης με κόστος.
 1. Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στις 26 Ιανουαρίου 2020, η Ένωση θα συνεχίσει να αναμένει τις ειδικές απαντήσεις της Υπηρεσίας, υπό του προμνησθέντος εγγράφου ώστε να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες.
 1. Πρόσθετα, πέραν τον τιθέμενων ερωτημάτων που παρέθεσε το Σωματείο, η κατά περίπτωση δυνατότητα της στρατιωτικής υπηρεσίας, και όχι ενιαία, να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των εξόδων, δια των στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων δημιουργεί περαιτέρω άνιση αντιμετώπιση των υφιστάμενων Σωματείων σε Πανελλαδικό επίπεδο, καθόσον τα θέτει εξαρτώμενα της οικονομικής ευχέρειας των εκάστοτε Σχηματισμών-Συγκροτημάτων-Μονάδων.
 1. Σε κάθε περίπτωση τα γραφεία του σωματείου διαμορφώνουν την υπόσταση του νομικού οργάνου και συνεπώς ανακύπτουν σοβαρά θέματα που σχετίζεται με τη λειτουργία του (φορολογικά, οικονομικά, νομικά κ.ά), την εκπλήρωση των σκοπών του και την εν γένει ύπαρξή του κατά τις διατάξεις του υφιστάμενου εν ισχύ νόμου.
 • Παρακαλούμε για την ειδική απάντηση-αιτιολόγηση του αρμόδιου φορέα επί των διαλαμβανομένων, όπως άλλωστε επιτάσσει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 • Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος.
 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες.
 • Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
 • Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο- -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
Αθανάσιος Μακράκης                Παναγιώτης Σαρακατσάνης                          
        
   
 
ΠΡΟΣ   :  Ανώτερο Διοικητή Φρουράς ΣερρώνΑρ.   Πρωτ. :      33 
 Σέρρες      :16 Αυγ 2019 
    
ΚΟΙΝ.   :  κ.κ. Βουλευτές                 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) 
                Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. 
  
ΘΕΜΑ   :  Παραχωρήσεις Στρατιωτικών Χώρων σε Ενώσεις Στρατιωτικών  
 
 1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Σερρών ως το επαγγελματικό Σωματείο διασφάλισης των εργασιακών θεμάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο πλαίσιο δραστηριοποίησής της διατηρεί για στεγαστικές της ανάγκες διατιθέμενο χώρο εντός του Στρατοπέδου «Κλεισάρη» κατά της προβλέψεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α΄ 79).
 • Σημειολογικά σύμφωνα με το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο ροής αναφέρονται τα εξής:
- Χορηγούμενη-

             α.  Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 50 ν.4407/2016, ίσχυε ότι «Τα πρωτοβάθμια σωματεία δύνανται να εδρεύουν σε χώρο εντός στρατοπέδου, που τους παραχωρείται, για το λόγο αυτό, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα της οποίας ευρίσκονται».

  β.   Με απόφαση του ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ και συγκεκριμένα με τη Φ.900/208/477956/Σ.3987/22 Νοε 16 αναφέρεται χαρακτηριστικά για τους φορείς της στρατιωτικής υπηρεσίας ότι «…εγκρίνουν τη δωρεάν παραχώρηση στις εν λόγω ενώσεις…».

            γ.   Βάσει των Πρακτικών του υπ’ αριθμ. 13/11 Ιαν 2019/ΔΕ/ΤΕΘΑ «…οι εγκρινόμενες παραχωρήσεις χώρων εντός στρατοπέδων στις Ενώσεις Στρατιωτικών Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων, για την κάλυψη στεγαστικών τους αναγκών, να πραγματοποιούνται με μηνιαία καταβολή ποσού ύψους 50,00 €, για χώρους εντός συμβατικών κτιρίων, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή με φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα – πλίνθους κ.λπ. και ποσού ύψους 35,00 €, για χώρους σε λοιπές κατασκευές (container, σιδηρές ή ξύλινες κατασκευές, λοιπές ημιμόνιμες κατασκευές κ.α.), προκειμένου να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, με τα λειτουργικά έξοδα χρήσης των προς παραχώρηση χώρων, από τους ανωτέρω φορείς».

δ.       Βάσει της παρ. 10 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α΄ 79), όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 45 του Ν.4609/2019 «Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός στρατοπέδου που τους παραχωρείται ύστερα από αίτησή τους, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος».

ε.        Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α΄ 79), όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ.8 άρθρο 66 του Ν.4609/2019 το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ παραχωρούν κατάλληλο χώρο, σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ο οποίος διατίθενται έως σήμερα αδαπάνως.

  στ.    Κατά τα δεδομένα του ν.1264/1982 (Α΄ 79) στη συνδικαλιστική οργάνωση των εν ενεργεία αστυνομικών υπαλλήλων κάθε βαθμού διατίθεται κατάλληλος χώρος για γραφείο στον τόπο εργασίας άνευ τιμήματος.

  ζ.      Βάσει της παραγράφου 12 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 66 του Ν.4609/2019 «Οι συνδρομές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων παρακρατούνται από τη μισθοδοσία αυτών, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων…».

  η.      Βάσει της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 66 του Ν.4609/2019 τα Πρωτοβάθμια Σωματεία δεν δύνανται να επικοινωνούν με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθόσον «…Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνονται μόνο οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις…»

θ.     Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. εντασσόμενη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών κατά τις προβλέψεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α΄ 79) προσέτρεξε στο Δευτεροβάθμιο όργανο με το αρ. πρωτ.:28/12 Ιουλ 2019 έγγραφο προς παροχή διευκρινήσεων και ακόμα δεν έλαβε ειδική απάντηση επί αυτού ώστε να λάβει

βέλτιστες αποφάσεις προς το συμφέρον των εργαζομένων στελεχών των Ε.Δ. του Ν. Σερρών.

 • Σύμφωνα με τα παραπάνω νομικά και πραγματικά δεδομένα το Σωματείο θεωρεί ότι από τη γραμματική διατύπωση του νόμου εμφαίνεται σαφώς ότι:

α.   Η παραχώρηση χώρου είναι αποσυνδεδεμένη από τον παράγοντα των λειτουργικών εξόδων ενός εσωτερικού χώρου και σε κάθε περίπτωση τα λειτουργικά έξοδα:

(1)    Βάσει της απόφασης, όπως αυτή εκφράζεται στο πρακτικό υπ’ αριθμ. 13/11 Ιαν 2019/ΔΕ/ΤΕΘΑ δεν προσδιορίζονται σαφώς και αποτελούν αόριστη και μη εδραζόμενη έννοια αντίθετη από την αρχή της αναλογικότητας και της ελεύθερης επιλογής.

                          (2)    Η παραχώρηση του χώρου, όπως πλέον ισχύει, συνάδει σε αποκοπή επιβολής οιονδήποτε αξιώσεων και αποφάσεων που αφορούν στον οργανισμό και στο σκοπό λειτουργίας του, μη θέτοντας επί αυτού προϋποθέσεις και περιορισμούς.

      (3)    Η βούληση του κοινού νομοθέτη με τη χρήση του ρήματος παραχωρώ, κατ’ ουσίαν προσδίδει στον οργανισμό την εμπιστοσύνη και τη δυνατότητα σε ένα νομικό πρόσωπο εργαζομένων των Ε.Δ. το οποίο θεσμοθετήθηκε με κύριο γνώμονα να λειτουργεί επ’ ωφελεία της υπηρεσίας και εντός αυτής, δίχως την επιβολή προσκομμάτων, οποιασδήποτε μορφής, στην πορεία επίτευξης του κοινού σκοπού.

β.   Η πρόσφατη επιθυμία του νομοθέτη (άρθρο 45 του Ν. 4609/2019) για λειτουργία του Πρωτοβάθμιου Σωματείου σε χώρο εντός στρατοπέδου, είναι καθοριστική και μείζονα, εξακοντίζοντας ενδεχόμενα επιβολής οιασδήποτε επιβάρυνσης.

γ.   Υπεισέρχεται διάφορη λήψη απόφασης έστω και ετεροχρονισμένα, εκ της ίδιας νομοθετικής βάσης από δύο φορείς του ΥΠΕΘΑ, ήτοι με το υπ’ αριθμόν Φ.900/208/477956/Σ.3987/22 Νοε 16 έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ η παραχώρηση των χώρων θέματος συντελείται δωρεάν με απλή ενημέρωση του ΤΕΘΑ τουναντίον με το πρακτικό υπ’ αριθμ. 13/11 Ιαν 2019 του ΤΕΘΑ επιβάλλεται, αναλόγως, μηνιαία καταβολή ποσού ύψους 50,00€ -35,00€ για λειτουργικά έξοδα χρήσης.

 • Μετά τα παραπάνω το Σωματείο μας, εκπεφρασμένο δια συλλογικών οργάνων διοίκησης προς λήψη αποφάσεων, πριν οιανδήποτε σύμβαση ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις από τη διοίκηση:

α.   Αν η νεώτερη διατύπωση του ν. 4609/2019 επιφέρει πλέον δεδομένα μη καταβολής τιμήματος της προηγούμενης διοικητικής πράξης του ΤΕΘΑ (πρακτικό υπ’ αριθμ. 13/11 Ιαν 2019) η οποία έλαβε υπόψη τα καθοριζόμενα του προγενέστερου ν.4407/2016.

β.   Αν υπάρχει δυνατότητα στέγασης άνευ παροχής λειτουργικών εξόδων που επιβαρύνουν την υπηρεσία, ώστε να συνεχιστεί η στέγαση του οργανισμού άνευ τιμήματος κατά το πρακτικό υπ’ αριθμ. 13/11 Ιαν 2019/ΔΕ/ΤΕΘΑ.

γ.   Αν συντρέχουν λόγοι επαναξιολόγησης λόγω έλλειψης συντονιστικής διοικητικής ακολουθίας, της κύριας πηγής εσόδων της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ., δηλαδή των υφιστάμενων συνδρομών μελών μας με παρακράτηση από τη μισθοδοσία μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων, με την επιβολή μηνιαίας καταβολής χώρων στέγασης, λόγω λειτουργικών εξόδων.

 • Παρακαλούμε για την ειδική απάντηση-αιτιολόγηση του αρμόδιου φορέα επί των διαλαμβανομένων, όπως άλλωστε επιτάσσει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999).
 • Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος.
 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες.
 • Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση και της εν συνόλω πορείας των ενεργειών που τα αφορούν.
 • Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση του σοβαρού θέματος του Σωματείου μας, που σχετίζεται με τη λειτουργία του, την εκπλήρωση των σκοπών του και την εν γένει ύπαρξή του.
    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο- -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
Αθανάσιος Μακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης
- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

 

Διαβασε και αυτο

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Οι Σύλλογοι Κτηνοτρόφων και Αγροτών Δ. Αλεξανδρούπολης συμπαραστέκονται στον κτηνοτρόφο που δικάζεται για ρατσιστική επίθεση (βίντεο)

Ηχηρό «παρών» έδωσε σήμερα το μεσημέρι ο Σύλλογος Αγροτών Αλεξανδρούπολης και ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Αλεξανδρούπολης μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, με στόχο να συμπαρασταθούν στο νεαρό κτηνοτρόφο που κατηγορήθηκε για ρατσιστική επίθεση προ ολίγων ημερών.
- Χορηγούμενη -