fbpx
17.9 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Νέα ειδικότητα στο ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης: “Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ”. Εγγραφές: 2-9 Σεπτεμβρίου 2019

- Χορηγούμενη-

Μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα ειδικότητα ξεκινάει την φετινή χρονιά 2019-2020 στο ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, με τίτλο “Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ” και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο της Δημοσιογραφίας και να εργαστούν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα και στον ηλεκτρονικό τύπο. Οι εγγραφές ξεκινάνε τη Δευτέρα 2/9/2019 και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 9/9/2019. Θα γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες προβείτε στην σελίδα του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης πατώντας στο παρακάτω link:

http://iek-alexandr.evr.sch.gr/iek/

Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης επιδιώκεται ο εφοδιασμός των εκπαιδευομένων με ένα σύνολο επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όμοιων με αυτών που απαιτούνται στους πραγματικούς χώρους άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η απόκτηση επικαιροποιημένων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προερχόμενων από τον αρμονικό συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικών εφαρμογών.

Για αυτό το σκοπό το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε έναν δημιουργικό συγκερασμό θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης του πεδίου των Μέσων ο σύγχρονος δημοσιογράφος οφείλει να είναι πολυπράγμονας (multi-tasker-“πολυεργαλείο”), συμμετέχοντας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που ξεκινούν από την ανακάλυψη και φθάνουν έως τη δημοσιοποίηση μιας είδησης.

Συνεπώς, βασικός σκοπός της μαθησιακής διαδικασίας είναι να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τα πολλαπλά περιβάλλοντα ανάπτυξης δημοσιογραφικού περιεχομένου (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν δημοσιογραφικά εγχειρήματα για όλα τα Μέσα, σύμφωνα με τα πρότυπα και τη δεοντολογία της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

Σε επίπεδο γνώσεων στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και αρχές που προσδιορίζουν την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος στον 21ο αιώνα καθώς και να μυηθούν σε όλες τις διεργασίες που περιλαμβάνει το έργο του δημοσιογράφου στα διάφορα Μέσα ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Παράλληλα, στόχος είναι να μυηθούν στη δομή, τις λειτουργίες και πρακτικές της σύγχρονης δημοσιογραφίας και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές έρευνας, διασταύρωσης, τεκμηρίωσης, συγγραφής και δημοσίευσης περιεχομένου για όλα τα Μέσα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων στόχος της κατάρτισης είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν κριτική και συνθετική σκέψη, διερευνητικό νου και επικοινωνιακή στάση ζωής, να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές χρήσης του λόγου (γραπτού και προφορικού), καθώς επίσης να καταστούν ικανοί να διεξάγουν διεισδυτική δημοσιογραφική έρευνα και να συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες ώστε να παράγουν περιεχόμενο για όλα τα Μέσα ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Επίσης, στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να καταστούν ικανοί να εντοπίζουν και να διερευνούν θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, να προσεγγίζουν ποικιλία πηγών, να εκμαιεύουν εύστοχες πληροφορίες καθώς και να πραγματοποιούν διάφορα είδη ρεπορτάζ, υιοθετώντας ποικιλία αφηγήσεων και τρόπων έκφρασης για δημοσιογραφικούς σκοπούς.

Γενικά, το σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει στους καταρτιζόμενους την ικανότητα να “σκέφτονται και να πράττουν δημοσιογραφικά”, προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις του κάθε Μέσου ενημέρωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

“ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ”

1. Ονομασία Ειδικότητας
Η ειδικότητα έχει τίτλο «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ».

2. Ομάδα Προσανατολισμού
Η ειδικότητα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» ανήκει στην Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

3. Προϋποθέσεις εγγραφής
Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

5. Διάρκεια Σπουδών
Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο