Μέχρι την Παρσκευή θα γίνει η εκταμίσευση των ποσών για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σιτηρά, ψυχανθή , όσπρια, μηική, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος. Απομένει η συνδεδεμένη στο βαμβάκι, η οποία ναμένεται εντός του Μαρτίου.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι τα δηλωθέντα φέτος στρέμματα με βαμβακοκακαλλιέργεια ανέρχονται στα 2,4 εκατομ. στρεμματα πρίπου, οπότε και  η συδεδεμένη θα ανελθει πρίπου στα 73 ευρώ το στρέμμα.