Αποφασίστηκε η διακοπή των μαθημάτων στις 11 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   του   Καλλικρατικού   Δήμου  Διδυμοτείχου,   λόγω   έκτακτων καιρικών συνθηκών.