Αποφασίστηκε η διακοπή των μαθημάτων στις 12 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   του   Καλλικρατικού   Δήμου  Ορεστιάδας,   λόγω   έκτακτων καιρικών συνθηκών.