fbpx
11.9 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, 2020

Η “Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης” έτοιμη να εργαστεί για την πόλη -video

- Χορηγούμενη-

Με σημερινή συνέντευξης τύπου, ο ανεξάρτητος συνδυασμός  “Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης” παρουσίασε τους 8 Πολιτικούς Άξονες του πρεσβεύει, καθώς και τα πρώτα 7 ονόματα των υποψηφίων της.

“Σήµερα είµαστε σε θέση να εµπνευστούµε από την προοπτική ενός βιώσιµου µέλλοντος, και να δεσµευτούµε ενώπιον της Κοινότητας ότι θα εργαστούµε µε πνεύµα συνεργασίας και προσφοράς για την ατζέντα της βιώσιµης ανάπτυξης, ώστε να µπορέσει η Αλεξανδρούπολη να αποκοµίσει τα µέγιστα οφέλη εντός των ερχόµενων ετών.

- Χορηγούμενη-

Διεκδικούµε την πλειοψηφία στην Κοινότητα Αλεξανδρούπολης γιατί θέλουµε να επιταχύνουµε τον πολιτικό εκσυγχρονισµό του Δήµου Αλεξανδρούπολης µέσα από τον
συµµετοχικό σχεδιασµό για να συνδιαµορφώσουµε:
● µία Πολιτική Βιώσιµου Αστικού Πρασίνου που εστιάζει στον εξωραϊσµό των
χώρων πρασίνου και την κλιµατική προσαρµογή. Αυτή περιλαµβάνει τη σύνδεση
των υφιστάµενων χώρων πρασίνου και τη δηµιουργία νέων, αναπτύσσοντας ένα
δίκτυο πυκνών φυτεµένων διαδροµών εντός του αστικού ιστού, τη µέριµνα και τη
διαχείριση για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, την εκπαίδευση του προσωπικού
του Δήµου, την κοµποστοποίηση των οικιακών αποβλήτων και την επανάχρηση
τους στα πάρκα της πόλης
● µία Πολιτική Βιώσιµου Αστικού Γαλάζιου που ενσωµατώνει την ιστορική σχέση
ανθρώπου-θάλασσας µε τον πολιτισµό, το θαλάσσιο οικοσύστηµα, τον τουρισµό,
την ποιότητα ζωής, την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, ικανή να
µεταµορφώσει το παραλιακό µέτωπο της πόλης σε σύµβολο ανοιχτοσύνης και
καλαισθησίας
● µία Πολιτική Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας µε στόχευση τον σταδιακό
µετασχηµατισµό του τρόπου που κινούµαστε µέσα στην πόλη µας. Με έµφαση
στο ποδήλατο, τον περίπατο αλλά και την ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων, σχηµάτων bike και car sharing και αξιοποίηση θαλάσσιων µέσων
µεταφοράς προς δηµοφιλείς παράκτιους προορισµούς της ευρύτερης περιοχής
● µία Βιώσιµη Αστική Αγροδιατροφική Πολιτική που προασπίζει την υγεία και το
προσδόκιµο ζωής όλων των πολιτών µε έµφαση στη διατροφή των παιδιών, των
ηλικιωµένων και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Συνδέοντας τοπικούς
παραγωγούς µε τα δηµόσια και κοινωνικά γεύµατα της πόλης, µε έµφαση στην
ανάπτυξη των αστικών καλλιεργειών στα πάρκα, τα σχολεία και τους ακάλυπτους
χώρους της πόλης, καθώς και τη δηµιουργία του Διατροφικού Συµβουλίου
Αλεξανδρούπολης
● µία Πολιτική Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας για την Αειφορία µε αιχµή
του δόρατος τη δηµιουργία θερµοκοιτίδας εκκόλαψης νεοφυών επιχειρήσεων
(startups) που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, της
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής και της Αγροδιατροφικής Καινοτοµίας.

● µία Πολιτική για τον Πολιτισµό και τις Δηµιουργικές Βιοµηχανίες που
αναδεικνύει την Αλεξανδρούπολη στον Κόσµο, και φέρνει τον Κόσµο στην
Αλεξανδρούπολη. Μέσα από διεθνή φεστιβάλ και ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις
και δρώµενα προσβάσιµα σε όλους. Ενισχύοντας παράλληλα την κοινότητα των
καλλιτεχνών της πόλης, µέσα από τη δηµιουργια κατάλληλα εξοπλισµένων,
ανοιχτών χώρων εργασίας και εργαστηρίων για τις εικαστικές και παραστατικες
τέχνες.
● µια Πολιτική για την Κοινωνία των Πολιτών και τη Δηµοκρατία µε
θεσµοθέτηση ανοιχτών διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια στη
διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και ενισχύουν την εµπλοκή των πολιτών σε
όλες τις αποφάσεις που αφορούν την καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής στην
Κοινότητα.
● µία Πολιτική Βιώσιµου Αστικού Σχεδιασµού η οποία δίνει ουσιαστικό λόγο
στους πολίτες και αξιοποιεί τις επιστήµες της πολεοδοµίας και του αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού ως εργαλεία αστικού χωρικού µετασχηµατισµού και κλιµατικής
θωράκισης της πόλης. Πάνω σε αυτά σχηµατοποιούνται οι προτάσεις των
παραπάνω Αξόνων Βιώσιµης Πολιτικής στο υπόβαθρο της πόλης.
Πώς θα επιτευχθεί αυτό το όραµα;
Με συνεργασία, συντονισµό και όρεξη για δουλειά! Αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές
χρηµατοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που υπάρχουν και στοχεύουν
τον βιώσιµο αστικό σχεδιασµό. Καθώς και από την ανάπτυξη διατοµεακών συνεργειών
µε επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Κλειδί για την
επίτευξη όλων αυτών είναι η συµµετοχή των πολιτών, η εξωστρεφής ανταλλαγή
τεχνογνωσίας µέσα από εθνικά και διεθνή δίκτυα πόλεων, η έξυπνη διαχείριση
κονδυλίων, η διαφάνεια στις διαδικασίες αναθέσεων, η αξιοκρατία στην επιλογή των
αναδόχων.
Όλα αυτά αποτελούν τον πυρήνα της εργασιακής µας ηθικής για την εκπροσώπηση της
Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.
Καλούµε τους πολίτες, τους υποψηφίους Δηµάρχους και τους συνδιασµούς των
υποψηφίων του Δήµου µας να ενεργοποιηθούν, στηρίζοντας αυτή την αυθεντική
πρωτοβουλία για την ουσιαστική εκπροσώπηση της Κοινότητας

FAROS_7ypopsifioi

- Χορηγούμενη-

Διαβασε και αυτο

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

- Χορηγούμενη -