fbpx
25.9 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Ερώτηση για ανταποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων από τις τροχονομικές παραβάσεις για θέματα Οδικής Ασφάλειας των Πολιτών της Χώρας

- Χορηγούμενη-

Γραπτή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών, Οικονομικών και Οικονομίας κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν. Δημοσχάκης, την οποία συνυπέγραψαν άλλοι 19 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την ανταποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων των Δήμων της Χώρας, που προέρχονται από παραβάσεις του ΚΟΚ, σε ειδικό λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, για θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η Αστυνομία θα μπορέσει αποτελεσματικά να ασκήσει την εκ του νόμου προβλεπόμενη αρμοδιότητά της μόνο με αξιόπιστα οχήματα, μέσα και υλικά (ανταλλακτικά, μοτοσικλέτες, γερανοί, ραντάρ, αλκοόμετρα, παρκόμετρα κλπ) κάτι που δυστυχώς δεν διαθέτει σε επάρκεια, και φυσικά με έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη που έχει στις τάξεις της.

Υπογραμμίζεται, λοιπόν, ότι αν ένα μικρό ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει μονοψήφιο αριθμό, διατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία από το σύνολο των διατιθέμενων εσόδων στους Δήμους της Χώρας, που προέρχονται μόνο από τα πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (διοικητικές και ποινικές) που βεβαιώνουν κατ’ έτος οι Αστυνομικοί της Τροχαίας, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των όποιων ελλείψεων αυτής.

Οι Βουλευτές, ρωτάνε τους αρμόδιους Υπουργούς αν θα προβούν στις ανάλογες Νομοθετικές Ρυθμίσεις, ώστε ένα ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει μονοψήφιο αριθμό, από τα έσοδα των τροχονομικών παραβάσεων που διατίθενται στους Δήμους της Χώρας και που προέρχονται από τις παραβάσεις του ΚΟΚ, να πιστώνεται σε ειδικό λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, για κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Τροχαίας της Χώρας. Τη διαχείριση αυτού του ποσού θα έχει η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, με εισηγητή τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, το υπόλοιπο ποσό, πέραν και πλέον του 90% που θα απομένει στα Ταμεία των Δήμων, ο Δήμαρχος με τα Δημοτικά Συμβούλια και τους στενούς του συνεργάτες του θα το διαθέτει με πρόγραμμα και με σχέδιο μόνο για τη βελτίωση των υποδομών, του οδικού δικτύου και των κόμβων αυτού, τη σήμανση και σηματοδότηση, την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων αλλά και για την προώθηση δράσεων που ενισχύουν την ασφαλή και εποχούμενη πεζή μετακίνηση, αλλά και με την ανάπλαση πεζοδρόμων και πλατειών, όπου απαιτείται για λόγους οδικής ασφάλειας.

Επίσης, ρωτάνε οι Βουλευτές αν τα αρμόδια Υπουργεία έχουν σκεφτεί άλλες εναλλακτικές προτάσεις, ώστε να υπάρξουν προληπτικές δράσεις στη ριζική και πάγια αντιμετώπιση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Αναλυτικά η Ερώτηση

Τα τροχαία δυστυχήματα έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα για τη χώρα μας, καθώς κάθε χρόνο πολλαπλασιάζεται ο φόρος αίματος στους ελληνικούς δρόμους. Πριν από περίπου 10 μήνες στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για θέματα Οδικής (14/07/2016) είχα καταθέσει τις προτάσεις μου σχετικά με την επάρκεια και την αξιοπιστία του στόλου των μηχανοκινήτων μέσων των Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μόνο με αξιόπιστα οχήματα, μέσα και υλικά και βεβαίως με έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό η Αστυνομία θα μπορέσει αποτελεσματικά να ασκήσει την εκ του νόμου προβλεπόμενη αρμοδιότητά της που σχετίζεται με τον έλεγχο της συμπεριφοράς των χρηστών του δρόμου και να συμβάλλει στην πρόληψη των ατυχημάτων και στον περιορισμό των τραγικών συνεπειών τους.

Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων που διατίθενται για τον εξοπλισμό της Αστυνομίας με μηχανοκίνητα μέσα αξιόπιστα και λειτουργικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τροχαίας αστυνόμευσης.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 28 του Ν 3220/2004 (ΦΕΚ 15 τ.α΄28-1-2004) με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 45 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90τ ά), του άρθρου 104 παρ. 5 του Κ.Ο.Κ, της ΚΥΑ 45881/2004 Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας –Οικονομικών, Μεταφορών- Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 1479 τ. β΄29-9-2004), προκύπτει ότι τα έσοδα από την είσπραξη προστίμων (Διοικητικών και Ποινικών) από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ αποδίδονται στους δικαιούχους Ο.Τ.Α στην περιοχή των οποίων διαπράχθηκε η παράβαση. Κατ’ έτος , κατά μέσο όρο, το ύψος των προστίμων που βεβαιώνονται από τις Αστυνομικές αρχές, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ανέρχεται στο ποσό των 160.000.000 ευρώ, στο οποίο ποσό δεν έχουν συνυπολογιστεί τα πρόστιμα που επιβάλλουν τα Πταισματοδικεία και τα Μονομελή Πρωτ/κεία (κατ’ έφεση), για τις πταισματικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που εκδικάζουν , ύστερα από μηνύσεις των αστυνομικών της τροχαίας. Ενδεικτικά τα έτη 2012, 2013 και 2014 βεβαιώθηκαν από τις υπηρεσίες τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας πρόστιμα ύψους 152.873.683 ευρώ, 172.792.109 ευρώ και 151.859.350 ευρώ αντίστοιχα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια σημαντική εξασθένιση των οικονομικών πόρων που διατίθενται, για την κάλυψη των αναγκών της υλικοτεχνικής υποδομής των αστυνομικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την τροχαία αστυνόμευση. Αποτέλεσμα της οικονομικής συρρίκνωσης αυτής είναι η αδυναμία προμήθειας καινούριων μηχανοκινήτων μέσων τροχαίας αστυνόμευσης (περιπολικά, ανακριτικά, δίκυκλα, γερανοφόρα κ.λ.π) και η πλημμελής συντήρηση και επισκευή των ήδη κυκλοφορούντων.

Παράλληλα σοβαρές δυσχέρειες παρατηρούνται και στη δυνατότητα προμήθειας άλλων συσκευών, μέσων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική τροχαία αστυνόμευση όπως μετρητές ταχύτητας, συσκευές ελέγχου μέθης και τοξικών ουσιών, φωτογραφικές μηχανές, μέσα επισήμανσης επικινδύνων σημείων μετά από ένα ατύχημα κ.λ.π.

Έχω την άποψη ότι αν ένα μικρό ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει μονοψήφιο αριθμό, διατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία από το σύνολο των εσόδων των Ο.Τ.Α που προέρχονται από τα πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (διοικητικές και ποινικές) που βεβαιώνουν κατ’ έτος οι αστυνομικοί της τροχαίας, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη θεραπεία όλων των παραπάνω ελλείψεων που επισημάνθηκαν.

Βεβαίως, η ως άνω εκχώρηση θα πρέπει να τύχει της συναίνεσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε). Με αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίες τροχαίας θα μπορέσουν να εφοδιασθούν με καινούρια μηχανοκίνητα μέσα, να επισκευάσουν με αρτιότητα τα παλιότερα που κατέχουν, να προμηθευτούν με εξαρτήματα, συσκευές, μηχανήματα και αναλώσιμα τα οποία αναμφισβήτητα θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας στον τομέα του ελέγχου της οδικής ασφάλειας.

Σε πρακτικό επίπεδο, το αποδιδόμενο ποσό, θα πιστώνεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ της Οδικής Ασφάλειας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με διαχειριστές τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και η διάθεση αυτού θα πραγματοποιείται για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την τροχαία αστυνόμευση, ύστερα από σχετική εισήγηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το εναπομένον και μεγαλύτερο βεβαίως ποσοστό των εσόδων των Δήμων από τα πρόστιμα, θα πρέπει κατ’ έτος βάσει οργανωμένου σχεδίου, το οποίο θα εφαρμόζεται με μέριμνα και ευθύνη των Δημάρχων και με έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων, να διατίθεται αποκλειστικά για υποδομές και δράσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος από την επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Δηλαδή με τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου και των κόμβων αυτού, τη σήμανση και σηματοδότηση, την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων αλλά και προώθηση δράσεων που ενισχύουν την πεζή μετακίνηση με την ανάπλαση πεζοδρόμων και πλατειών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

 1. Είστε διατεθειμένοι να προβείτε στις ανάλογες Νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε ένα ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει μονοψήφιο αριθμό, από τα έσοδα των ΟΤΑ που προέρχονται από τις παραβάσεις του ΚΟΚ τις οποίες βεβαιώνουν οι αστυνομικοί της τροχαίας, να πιστώνεται σε ειδικό λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, για κάλυψη των αναγκών της τροχαίας αστυνόμευσης και το υπόλοιπο να διατίθεται από τους Δήμους αποκλειστικά για υποδομές και δράσεις που σχετίζονται μόνο με την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος από την επιβάρυνση της κυκλοφορίας;

 2. Έχετε κάποιες άλλες εναλλακτικές προτάσεις, ώστε να υπάρξουν προληπτικές δράσεις στην αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 1. Δημοσχάκης Αναστάσιος – Βουλευτής Έβρου

 2. Ασημακοπούλου Άννα – Μισέλ – Βουλευτής Β’ Αθηνών

 3. Βαγιωνάς Γεώργιος – Βουλευτής Χαλκιδικής

 4. Βούλτεψη Σοφία – Βουλευτής Β’ Αθηνών

 5. Γιαννάκης Στέργιος – Βουλευτής Πρεβέζης

 6. Γιόγιακας Βασίλειος – Βουλευτής Θεσπρωτίας

 7. Καραμανλή Άννα – Βουλευτής Β’ Αθηνών

 8. Καραμανλής Κωνσταντίνος – Βουλευτής Σερρών

 9. Καράογλου Θεόδωρος – Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

 10. Κασαπίδης Γιώργος – Βουλευτής Κοζάνης

 11. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος – Α’ Πειραιώς

 12. Κέλλας Χρήστος – Βουλευτής Λάρισας

 13. Κεφαλογιάννης Ιωάννης – Βουλευτής Ρεθύμνης

 14. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος – Βουλευτής Ευρυτανίας

 15. Κόνσολας Εμμανουήλ – Βουλευτής Δωδεκανήσου

 16. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος – Βουλευτής Πιερίας

 17. Κουμουτσάκος Γεώργιος – Βουλευτής Β’ Αθηνών

 18. Μπουκώρος Χρήστος – Βουλευτής Μαγνησίας

 19. Παναγιωτόπουλος Νίκος – Βουλευτής Καβάλας

 20. Φορτσάκης Θεόδωρος – Βουλευτής Επικρατείας

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο