Επιτυχής εμβολισμός πνευμονικής αρτηρίας σε ασθενή του ΠΓΝΕ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εμβολισμός πνευμονικής αρτηρίας σε κινδυνεύοντα ασθενή με μεγάλη πνευμονική αιμορραγία. Την επέμβαση πραγματοποίησε η επεμβατική ακτινολογική ομάδα του καθηγητή κ. Πρασόπουλου με τους καθηγητές Μαντατζή και Σουφτά αναδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητες του αντίστοιχου τμήματος του Π.Γ.Ν.Α. που συνεργάζεται αρμονικά με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων του νοσοκομείου  όπως πνευμονολόγους, χειρουργούς, νευροχειρουργούς και άλλους.

Ο εμβολισμός αγγείων είναι μια επεμβατική μέθοδος, χωρίς ανοικτή εγχείρηση, με την οποία με την βοήθεια αγγειογράφου μέσω περιφερικών αγγείων προωθείται καθετήρας στο πάσχον αγγείο και φράζεται, έτσι ώστε να μην προκαλείται αιμορραγία.

Φυσικά όπως όλες οι ιατρικές μέθοδοι έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και αντενδείξεις. “Το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης διαθέτει αφ’ ενός μεν τον πιο σύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο και αφ’ ετέρου άξιους επιστήμονες που έχουν την ικανότητα να διασώζουν ασθενείς που παλαιότερα ήταν καταδικασμένοι” δήλωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Δημητρης Αδαμίδης.