Επιστολή Δημάρχου Ορεστιάδας προς την Α.Ε. την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρία Σακελλαροπούλου Κατερίνα

Την Τρίτη 21/04/2020 ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος απέστειλε στην Α.Ε. την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρία Σακελλαροπούλου Κατερίνα την παρακάτω επισυναπτόμενη επιστολή.

Επιστολή-προς-την-Α-Ε-την-Πρόεδρο-της-Ελληνικής-Δημοκρατίας-