Επιστημονική ημερίδα της running team του στίβου του ΜΓΣ Εθνικού