Έναρξη ανακύκλωσης απορριμμάτων αλιευτικού εξοπλισμού στο Δήμο Σαμοθράκης

Τον Φεβρουάριο ο Δήμος Σαμοθράκης σε συνεργασία με στελέχη της Blue Cycle πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση για την έναρξη ανακύκλωσης απορριμμάτων αλιευτικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Την Πέμπτη που μας πέρασε ο Δήμος Σαμοθράκης, πρώτος από τους Δήμους της ΑΜΘ τοποθέτησε 3 κάδους του προγράμματος στο λιμάνι της Καμαριώτισσας και 4 πολυκιβώτια στον ΣΜΑ, τελικό σημείο συγκέντρωσης και μεταφόρτωσης των εν λόγω υλικών (δίχτυα, σχοινιά, κάβοι, πετονιές κ.α).

Για την επιτυχία του προγράμματος ο Δήμος στηρίζεται στην συνεργασία των αλιέων.
Σε πρώτη φάση οι κάδοι θα κλειδωθούν και θα εξεταστεί η τελική τους θέση στα λιμάνια Καμαριώτισσας και Θέρμων.

Δείτε το Δελτίο Τύπου και σχετικές φωτογραφίες: