Εγκρίθηκε η παραχώρηση 5 μηχανημάτων από τον TAP στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (video)

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπεύθυνη Κοινωνικής Εταιρικής ευθύνης του ΤΑΡ,  Ζωή Μπαβαβέα και τον Υπεύθυνο Τοπικών Κοινωνιών του ΤΑΡ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη, Σπύρο Νάκο, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργου Κουκουράβα.

Τη συνάντηση μονοπώλησε η συζήτηση σχετικά με το από τις αρχές του 2017  αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης προς τον ΤΑΡ για την προμήθεια καινούριων οχημάτων και παραχώρηση αυτών προς όφελος του Δήμου χωρίς αντάλλαγμα, προς χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (τεχνική και καθαριότητας) του Δήμου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκε  ότι το αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει γίνει  αποδεκτό από τον ΤΑΡ και ότι σύντομα ξεκινάει το στάδιο υλοποίησης με την παραχώρηση  5 οχημάτων.

Χορηγούμενη

Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στα ανταποδοτικά οφέλη για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και συνάδει με την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΤΑΡ και τους άξονες «ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική», καθώς επιχειρεί να συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των τοπικών κοινωνιών από όπου διέρχεται ο αγωγός και αναμένεται να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.