Έγινε η Παράδοση Καρδιογράφου στο Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Φερών -video

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 ο Αντιδήμαρχος Φερών Γκότσης Νικόλαος παρέδωσε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φερών τον καρδιογράφο που είναι δωρεά του Ροταριανού Ομίλου Ηρακλείου Αττικής με τη μεσολάβηση του Φεριώτη γιατρού Δημήτρη Μπάρλα.