Δήμος Σαπών – Μαρωνείας: Εξυπηρέτηση ευπαθώς ομάδων τηλεφωνικά