Απαγορεύεται, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων η κίνηση όλων των οχημάτων στο Επαρχιακό δίκτυο Όρεστιάδας (video)

Απαγορεύεται, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχείς και έντονες χιονοπτώσεις – χιονοθύελλα) και ολισθηρότητας του οδοστρώματος:

Α) Η κίνηση όλων των οχημάτων στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας καθώς και η έξοδος όλων των οχημάτων, από το Συνοριακό Σημείο Κυπρίνου,

Β) Η κίνηση των βαρέων οχημάτων στο Εθνικό Οδικό δίκτυο Ορμενίου – Αλεξανδρούπολης, από την έκδοση της παρούσας (10-1-2017 και ώρα 20:00) και για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι παραπάνω δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθόσον υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Χορηγούμενη

 

Άρθρο 2ο

α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, ισχύουν για τις χρονολογίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό.

β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας και Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου, κατά λόγο αρμοδιότητας.

γ) Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3,4,16, 34, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν.3542/2007 και τον Ν.3904/2010.

δ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».