Αναστέλλεται για ένα χρόνο η λειτουργία του Έ παιδικού Σταθμού στην Αλεξανδρούπολη.

Ο λόγος, όπως εξηγεί ο Πρόεδρος του Πολυκοινωνικού του Δήμου  είναι το γεγονός πως με απόφαση της Κυβέρνησης όσα παιδιά είναι ηλικίας άνω των τριών ετών και 9 μηνών θα  εγγράφονται στα προ νήπια, δηλαδή σε νηπιαγωγεία και όχι σε παιδικούς σταθμούς .

Έτσι λοιπόν, πολλοί παιδικοί σταθμοί θα μέναν με πολύ λιγότερα παιδιά.

Χορηγούμενη

Επιπρόσθετα, ο Ε΄παιδικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης είναι ο μόνος για τον οποίο ο Δήμος πληρώνει μίσθωση, και γι’ αυτό αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως τονίζει ο  Πρόεδρος του Πολυκοινωνικού, Χρήστος Γερακόπουλος, φέτος κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικών σταθμών.