Ανανέωση μισθώσεων παραλιών και κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο Μαρώνειας – Σαπών

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών πληροφορεί τους εκμισθωτές εκτάσεως εκτάσεων αιγιαλών στην χωρική αρμοδιότητα του, ότι σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/ 15-5-2020), ο Δήμος θα προχωρήσει στην ανανέωση των μισθώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν άμεσα αίτηση συνοδευόμενη από το τελευταίο συμφωνητικό και βεβαίωση ύψους αντιτίμου.

Επίσης ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών πληροφορεί τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και εν όψει της επαναλειτουργίας τους, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο με το αίτημά τους συνοδευόμενο από αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και σκαριφήματος με την προτεινόμενη τοποθέτηση των καθισμάτων

Πληροφορίες:
Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης και Οικονομίας
κα. Διαμαντούλα Λουλού
Τηλέφωνο: 2532350107

Ο Αντιδήμαρχος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μουσταφά Καραγκιόζ