Υπεγράφη στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης η σύμβαση ανάθεσης για την ανέλκυση και απομάκρυνση από τον λιμένα Αλεξανδρούπολης, του ναυαγίου της βυθοκόρου «ΟΛΓΑ», η οποία είναι βυθισμένη από τον Ιούλιο του 2010, στο ανατολικό κρηπίδωμα της προβλήτας εμπορευματοκιβωτίων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών – σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά – είναι 64 ημέρες από την ημέρα έκδοσης των σχετικών αδειών.

Μετά από πολλές προσπάθειες, κατά καιρούς, ανέλκυσης του σκάφους, το πρόβλημα φαίνεται πως βαίνει προς λύση καθώς υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του ΟΛΑ και της αναδόχου εταιρίας, η. οποία ανέλαβε την ανέλκυση και απομάκρυνση της βυθοκόρου.

Η ανέλκυση της βυθοκόρου, θα “απελευθερώσει” το ανατολικό μέρος του λιμανιού, με αποτέλεσμα να είναι πιο ελκυστικό σε εν δυνάμει επενδυτές, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ο.Λ.Α.