Βολές την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στο πεδίο βολής Αετός

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Έβρου, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου (από 17:00 έως 23:00) θα εκτελεστούν βολές πολυβόλων στην περιοχή πεδίου βολής «Αετός».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

Λατομεία Μάκρης

Ύψωμα Καζάνια

Ύψωμα Κόρακας

Ερείπια Αλίκης

Ύψωμα Ουρανός

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται να μη μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική ή αστυνομική αρχή.