Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος

Παρασκευή,22-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

    12:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Β΄ Στάσεως τῶν

Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν

Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Γενικοῦ Νοσο-

κομείου Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειο».

 

 

  • Παρασκευή,22-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

    5:00 μ.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Β΄ Στάσεως τῶν

Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στήν Ἱερά Μονή

Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πανδρόσου.

 

 

  • Παρασκευή,22-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

    7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Β΄ Στάσεως τῶν

Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας.

 

 

  • Σάββατο,23-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

    πρωΐ                   Προφήτου Ἠλιοὺ Παλλαδίου καί θά τελέσῃ Χειροτονίαν

Πρεσβυτέρου.

 

 

  • Κυριακή,24-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

    πρωΐ                   Ἁγίου Νικολάου Ἀσωμάτων.

 

 

  • Κυριακή,24-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ στόν πανηγυ-

    6:00 μ.μ.             ρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Κομοτηνῆς.

 

 

 

  • Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-

    πρωΐ                  ρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Κομοτηνῆς.

 

 

  • Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Δοξολογίας στόν

    10:30 π.μ.           Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 

  • Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημνόσυνον

    10:50 π.μ.         δέησιν ἔμπροσθεν τοῦ ἀδριάντος τοῦ Ἐθνεγέρτου Μητροπολίτου

Μαρωνείας Κωνσταντίου στόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ

Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 

  • Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον

    11:00 π.μ.          δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἡρωϊκῶς

ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων καί κατά τήν Ἐθνικήν

Παλιγγενεσίαν τοῦ 1821 στό Ἡρῶον τῆς πόλεως.

 

 

  • Τετάρτη,27-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουρ-

    6:00 μ.μ.             γίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου

Παντελεήμονος Μικροῦ Κρανοβουνίου