Τηλεϊατρική σύνδεση Σαμοθράκης -Αλεξ/πολης – Δωρεά του Ροταριανού Ομίλου (video)

Δωρεά του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεϊατρικής, που θα συνδέει την Σαμοθράκη με την Αλεξανδρούπολη, πραγματοποίησε ο Όμιλος Ρόταρυ Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για  σύστημα τηλεϊατρικής, που θα ενώνει τη Σαμοθράκη με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με στόχο κάποιες εξετάσεις, κυρίως μικροβιολογικές και ακτινολογικές, να στέλνονται και να εκτιμώνται από ειδικό γιατρό, ώστε να κρίνει αυτός αν χρειάζεται ή όχι διακομιδή του ασθενή.

Με τον τρόπο αποφεύγονται άσκοπες μεταφορές, αποσυμφορίζεται το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, από άσκοπες μεταφορές αλλά λειτουργεί και εκπαιδευτικά, επεσήμανε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, στο γραφείο του οποίου υπεγράφη το συμβόλαιο της δωρεάς.