Θράκη: Οι γύπες είναι «συνοδοιπόροι» των κτηνοτρόφων και γεωργών (βίντεο)

Για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης Σουφλίου, τα χαρακτηριστικά και τα στατιστικά στοιχεία των αρπακτικών πουλιών στη Θράκη καθώς και για δράσεις του δικτύου Natura 2000 μίλησαν διάφοροι ομιλητές στην ημερίδα – διαβούλευση για το εθνικό σχέδιο δράσης για τους γύπες στη Θράκη που πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών. Στην ομιλία, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης, ο οποίος προλόγισε.

Η υλοποίηση της ημερίδας έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (2018-2025), με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους των εταίρων του Προγράμματος.

Η Θράκη στο επίκεντρο των σχεδίων

Η Θράκη αποτελεί μία από τις βασικότερες περιοχές εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αφού εδώ απαντούν τρία από τα τέσσερα είδη Γυπών της Ελλάδας, ενώ φιλοξενεί τη μοναδική αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι γύπες παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία, καθώς επιτελούν τον κρίσιμο ρόλο του καθαριστή της υπαίθρου από τα νεκρά ζώα αποτρέποντας τη διάδοση ασθενειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ο πληθυσμός τους έχει υποστεί δραματική μείωση και όλα τα είδη γύπα της χώρας είναι απειλούμενα με εξαφάνιση.  

«Επανα-εισαγωγή του ελαφιού στο πάρκο»

«Ο φορέας διαχείρισης μπαίνει σε μία τροχιά με πιο βαθιά διαχειριστικά μέτρα σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Ένα από τα βασικότερα έργα είναι η επανα-εισαγωγή του ελαφιού στο εθνικό πάρκο, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει και στη διατήρηση των διακένων, με θετικές επιπτώσεις στα αρπακτικά πουλιά αλλά και στο να υπάρχει διαθέσιμη τροφή για τα αρπακτικά από τα νεκρά ζώα που θα προκύπτουν» δήλωσε η βιολόγος στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, Σύλβια Ζακκάκ. Σύμφωνα με την ίδια, εξάλλου, προβλέπεται η δημιουργία διακένων στο δάσος, ο καθορισμός θέσεων νερού ώστε να είναι προσβάσιμες από τα ζώα και θα γίνει χαρτογράφηση της επικινδυνότητας και της ευαισθησίας των πουλιών σε γραμμικές υποδομές, όπως είναι οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οδικό δίκτυο κ.ά. Από τα αποτελέσματα της εργασίας θα γίνει μόνωση των πυλώνων που αποτελούν κίνδυνο.

Η κ. Ζακκάκ

Ο κ. Ποϊραζίδης, με τη σειρά του, ανέφερε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν οι απειλές των ειδών στην περιοχή ενώ έκανε λόγο για τα πολλά προγράμματα και της δράσεις που προσπαθούν αν ελαττώσουν αυτά τα προβλήματα.

O κ. Ποϊραζίδης

«Οι γύπες είναι ένα στοίχημα της φυσικής μας κληρονομιάς στη Θράκη»

Για την Θεοδώρα Σκάρτση, υπεύθυνη προγράμματος του WWF Ελλάς στη Θράκη, οι γύπες είναι ένα στοίχημα της φυσικής μας κληρονομιάς στη Θράκη. «Αν κανείς θελήσει να υλοποιήσει δράσεις για τους γύπες, καταφέρνει και προστατεύει πολλά πράγματα: την κτηνοτροφία, τη γεωργία, ο άνθρωπος της υπαίθρου μένει εκεί, διότι οι γύπες είναι συνοδοιπόροι με τους αγρότες και κτηνοτρόφους» επεσήμανε η ίδια. Μάλιστα, οι θέλουν μεγάλα και ώριμα δέντρα για να στήσουν τις φωλιές τους, άρα με την προστασία τους βελτιώνεται και η κατάσταση πλούσιας πανίδας στην περιοχή.

Η κ. Σκάρτση

«Οι γύπες εξαρτώνται από εμάς»

«Στη Θράκη, ο πληθυσμός των γυπών είναι φυσικός. Δεν έχει αμολήσει κανείς γύπες στη Θράκη. Τον έχουμε τον πληθυσμό των γυπών στα χέρια μας, γιατί ακόμα διατηρούνται κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες που τον συγκρατούν. Πρέπει να κερδηθεί το στοίχημα σε όλη τη Θράκη, και όχι μόνο στη Δαδιά – αυτό μπορεί να γίνει με την ενεργή διαχείριση» κατέληξε η κ. Σκάρτση.