Θέσεις εργασίας και στις φυλακές Κομοτηνής και Δράμας

Χιλιάδες θέσεις στις φυλακές της χώρας -Τι ειδικότητες ζητούνται

Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευτύχιου Φυτράκη, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αποφασίζεται η κατανομή 5.864 συνολικά θέσεων κλάδων και ειδικοτήτων των Καταστημάτων Κράτησης.

Η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων αποφάσεις που αφορούσαν μετατάξεις προσωπικού.

Για παράδειγμα, για το σωφρονιστικό κατάστημα των Τρικάλων η απόφαση προβλέπει την προκήρυξη 245 θέσεων, με έμφαση στο προσωπικό φύλαξης και στους εξωτερικούς φρουρούς.

Δείτε τις ειδικότητες σε Κομοτηνή και Δράμα

Κομοτηνής
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων

-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών

-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων

-Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

-Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας

-Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής

-Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

-Τέσσερις (4) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού(ΙΔΑΧ)

-Εξήντα μία (61) κλάδου ΔΕ Φύλαξης

-Εξήντα (60) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

Δράμας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού

-Οκτώ (8) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων

-Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Ιατρών

-Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων

-Δύο (2) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων

-Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων

-Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων

-Δύο (2) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

-Έξι (6) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

-Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας

-Έξι (6) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής

-Δύο (2) κλάδου ΤΕ Μηχανικών

-Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

-Έξι (6) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

-Εκατόν τέσσερις (104) κλάδου ΔΕ Φύλαξης

-Ενενήντα οκτώ (98) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

-Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής

-Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Τεχνικού

-Τρείς (3) κλάδου ΔΕ Οδηγών

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ