Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  14/02/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (4η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσει
  2. Ανέγερση μνημείου ολοκαυτώματος των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, στον προαύλιο χώρο του Αγίου Νικολάου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  3. Συνεργασία με την MARKETING GREECE Α.Ε. για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  4. Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018 (Εισηγ. κ. Βραχιόλογλου Στ.)