Στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αύριο στην Καβησό

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σας ανακοινώνουμε, ότι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, από ώρα 10:00
έως 13:00, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο (ανειδίκευτος ιατρός) της 31ης
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, συνοδευόμενο από ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό
και μέσα, θα βρίσκεται στο Κοινοτικό Κατάστημα του χωριού Καβησός, για
δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.