Στον “αέρα” η προκήρυξη για 139 θέσεις εργασίας στο ΠΓΝΑ (video)

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για νέες ατομικές συμβάσεις στο ΠΓΝΑ, και πιο συγκεκριμένα, στους τομείς της καθαριότητας, της φύλαξης και της σίτισης, Συνολικά πρόκειται για 139 θέσεις 24μηνης διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 16 Νοεμβρίου έως και τις 26 του ίδιου μήνα.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ή του Νοσοκομείου, www.pgna.gr

Χορηγούμενη