Στην Κοπή της Πίτας του ΣΒΒΒΕ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου μαζί με την ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. με στόχο την στήριξη της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης παρευρέθηκε στην κοπή της πίτας του Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Βορείου Έβρου (Σ.Β.Β.Β.Ε.), όπου αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τον σχεδιασμό του φορέα για την στήριξη της Βιομηχανίας και της Βιοτεχνίας σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου τοποθετήθηκε σχετικά με τον σχεδιασμό του φορέα και σε συνεργασία με την ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις δύο νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, την εστίαση και την εκπαίδευση και αντίστοιχα την «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», που απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναλύθηκαν εκτενώς οι άξονες του προγράμματος και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενώ με το πέρας της παρουσίασης, οι εμπειρογνώμονες της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. δέχθηκαν ερωτήσεις από το κοινό σχετικά με την υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

Ακολούθησε η εθιμοτυπική διαδικασία της τελετής κοπής της πίτας. Με το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Έβρου, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ανδριανούπολης, όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις των δύο περιοχών.