Το παλιό κτίριο του Λιμεναρχείου είναι και ακατάλληλο και επικίνδυνο. Η όψη του, στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, είναι προσβλητική. Το ενοικιαζόμενο σε άλλο σημείο κτίριο, που καλύπτει μέρος των αναγκών του, δεν βλέπει θάλασσα.

Όπως κάθε σύγχρονη πόλη, που σέβεται τους πολίτες της, έχει συγκεντρωμένες τις Δημόσιες Υπηρεσίες της σε ένα κτίριο, το Διοικητήριο, έτσι και κάθε σύγχρονο λιμάνι που θέλει να σέβεται τους χρήστες του, οφείλει να έχει συγκεντρωμένες τις δικές του υπηρεσίες σε ένα Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα.

Βέβαια, κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του, και στην περίπτωση μας, εξαιρείται η Αλεξανδρούπολη και για την πόλη και για το λιμάνι.

Χορηγούμενη

Μήπως διεκδικούμε θέση στο Βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, καθώς είμαστε το μοναδικό χαρακτηρισμένο διεθνούς ενδιαφέροντος λιμάνι, στο οποίο η Λιμενική Αρχή στεγάζεται εκτός Ζώνης Λιμένα και μάλιστα σε ενοικιαζόμενο κτίριο;

Αξίζει να θυμίσουμε ότι, στον προγραμματισμό των έργων για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, από κονδύλια του Γ΄ ΚΠΣ, υπήρχε υποέργο «Κτιριακές εγκαταστάσεις» με προβλεπόμενη δαπάνη 4.402.054 ευρώ, ημερομηνία έναρξης των έργων 01/2004 και λήξης 08/2005.

Άλλα λιμάνια, εκείνη την περίοδο, αξιοποίησαν για το σκοπό αυτό ανάλογα κονδύλια από το Γ΄ ΚΠΣ. Εδώ, μέχρι σήμερα, καμία κτιριακή υποδομή δεν έγινε στο λιμάνι και όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με τα «μνημόνια» και το ΤΑΙΠΕΔ, δεν διαφαίνεται κάτι.

Αν κάποτε καταφέρουμε να έχουμε ένα λιμάνι σε πλήρη λειτουργία, θα απαιτούνται κτιριακές υποδομές όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών του Λιμεναρχείου αλλά και του Τελωνείου, της Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένα, της Πλοηγικής Υπηρεσίας, του Περιφερειακού Σταθμού Καταπολέμησης Ρύπανσης κλπ.

Το παλιό κτίριο του Λιμεναρχείου ό,τι μπορούσε να προσφέρει τόσα χρόνια το προσέφερε. Σήμερα, είναι και ακατάλληλο και επικίνδυνο. Η όψη του, στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, την πλατεία του Φάρου και απέναντι από το Ηρώο της, είναι προσβλητική. Το ενοικιαζόμενο σε άλλο σημείο κτίριο, που καλύπτει μέρος των αναγκών του, δεν βλέπει θάλασσα.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια λύση του προβλήματος, το οποίο προέκυψε μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του παλαιού κτιρίου, περιφέρεται από γραφείο σε γραφείο χωρίς να οριστικοποιείται. Είναι μια υπόθεση που 100% βρίσκεται στα χέρια Τοπικών Αρχόντων. Κάποιοι οφείλουν να ασχοληθούν.

Σήμερα, αν στα αλήθεια μιλάμε για ανάπτυξη του λιμανιού, είναι επιτακτική η ανάγκη στέγασης, όλων των υπηρεσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, σε ένα σύγχρονο κτίριο, αν όχι μέσα στο λιμάνι τουλάχιστον, σε μέρος που να το βλέπει.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)