ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ: “Η διαγραφή της κας. Βρετοπούλου σημαίνει και αυτοδίκαιη έκπτωσή της από Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

 

Συνήλθε σήμερα το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της Παράταξης « ΠΟΛΗ&ΠΟΛΙΤΕΣ» και των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και  αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η διαγραφή της Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας κας. Όλγας Βρετοπούλου από την άνω παράταξη, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως οι παρ. 1 και 2 αντίστοιχα είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 ( Α΄85 ) και αντικαταστάθηκαν εκ νέου με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 ( Α΄93 ).

Η διαγραφή της σημαίνει και αυτοδίκαιη έκπτωσή της από το αξίωμα της από Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας. Ο λόγος της διαγραφής της ήταν η αντιδεοντολογική συμπεριφορά της προς όλους τους συναδέλφους της παράταξης ζητώντας επιπροσθέτως ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών  του Μαΐου 2019   από τον επικεφαλής της παράταξης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη εχέγγυα για την ανάθεση σ’ αυτήν καθηκόντων προεκλογικά και θέση  αντιδημάρχου ή Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επόμενη δημοτική θητεία.

Χορηγούμενη

Με τον τρόπο αυτό εκβίασε πολιτικά τον επικεφαλής της παράταξης μας και παραβίασε τους κανόνες της ίσης μεταχείρισης, δικαιοσύνης και ισοτιμίας, αλλά και αυτή ακόμα την έννοια της Δημοκρατίας.

 

Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΠΟΛΗ&ΠΟΛΙΤΕΣ»

& Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ