Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αμφίπολης – Καβάλας, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης

Στο τμήμα από χ/θ 52+820 (Υδραγωγείο) μέχρι χ/θ 54+630 (Διασταύρωση Σταυρού Αμυγδαλεώνα)

Αποφασίστηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Αμφίπολης – Καβάλας, κατά το χρονικό διάστημα από 05-06-2019 έως 28-06-2019, για τη πραγματοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης, που θα λάβουν χώρα σε δύο φάσεις, ήτοι:

Α΄ Φάση στο τμήμα από χ/θ 52+820 μέχρι χ/θ 54+160

Β΄ Φάση στο τμήμα από χ/θ 54+160 μέχρι χ/θ 54+63

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ κατά τη διάρκεια της Β΄ Φάσης, όπου το οδόστρωμα αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στη μία λωρίδα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την έτερη λωρίδα.
-Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.