Ό Βουλευτής του Έβρου  Αναστάσιος Δημοσχάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και η επιχειρηματικότητα του Έβρου ,υπογραμμίζοντας κυρίως την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από την έξαρση των ζωονόσων που προκύπτουν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν τον Έβρο σχεδόν, χρόνο παρά χρόνο, με όλες τις επι μέρους συνέπειες που ακολουθούν!

Επίσης, στάθηκε στις ελλειμματικές μεταφορές, οδικές ,σιδηροδρομικές ,θαλάσσιες και αεροπορικές , που επηρεάζουν μεταξύ άλλων και την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της ανάπτυξης του Νομού, αλλά και της  Θράκης γενικότερα.

Πρόβαλε ιδιαίτερα την πολυεπίπεδη χρηστικότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης με τα νησιά του Β/Α Αιγαίου,  επισημαίνοντας τις ευεργετικές επιδράσεις που θα έχει αυτή στις αγορές της ευρύτερης περιοχής της Θράκης και των Νήσων Β/Αιγαίου αλλά και σε αυτες των γειτονικών χωρών.

Χορηγούμενη

Παράλληλα, τόνισε ότι σταδιακά σε αυτή τη σύνδεση μπορούν να ενταχθούν και τα πονεμένα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα των Ιμβρίων και Τενεδίων που διαμένουν  στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Για λόγους οικονομίας του χρόνου  έθεσε και πάλι στον Πρωθυπουργό ως μόνο πολυεργαλείο παραγωγής πολιτικής την πρόταση της Ν Δ ,για υιοθέτηση της σύστασης Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη Θράκη, η οποία και θα εξετάσει όλα τα ζητήματα και τις ευπάθειες της .

Θα εξασφαλίσει αυτή όλες τις προϋποθέσεις και θα χαραχθούν οι απαραίτητες πολιτικές για 10ετίες με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη της σε όλους τους τομείς, στα καλά πρότυπα και τις καλές ράγες της προηγούμενης Διακομματικής Επιτροπής που είχε συσταθεί το 1991 και τα αποτελέσματά της είχαν ευεργετικές επιδράσεις για την Ειρήνη, Προκοπή και μακροημέρευση της περιοχής!

Αναφέρθηκε, τέλος, και στις επιθετικές πολιτικές που αναπτύσσουν  οι γειτονικές μας χώρες , τονίζοντας ότι θα μπορούσε ο Έβρος και η Θράκη να αποκτήσουν πλεονέκτημα απέναντι σε δυο παρακείμενα Κράτη ,που δυστυχώς  δεν προάγουν όσο θα έπρεπε τους κανόνες της καλής γειτονίας , του γενικού Εμπορίου , του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου ,κάνοντας κατάχρηση των βασικών Αρχών της Τελωνειακής Σύνδεσης της Τουρκίας με την Ε Ε σε ότι αφορά τις Εισαγωγές -Εξαγωγές Προϊόντων με τους ίδιους όρους στις ευαίσθητες περιοχές μας!