Ο Μυοκάστορας “απειλεί” τους υγροτόπους του Έβρου (video)

Ο ολοένα και αυξανόμενος πληθυσμός του Μυοκάστορα, φαίνεται πως απειλεί τους υγροτόπους του Έβρου.

Ο Μυοκάστορας είναι υδρόβιο τρωκτικό, ενδημικό στη Νότια Αμερική και μεταφέρθηκε στη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, για την εκμετάλλευση της γούνας του.

Όμως ορισμένα άτομα που απέδρασαν ή απελευθερώθηκαν από τα εκτροφεία, κατόρθωσαν να εγκατασταθούν με επιτυχία στο φυσικό περιβάλλον  των νέων περιοχών, διαταράσσοντας την ισορροπία των οικοσυστημάτων και υποβαθμίζοντας την οικονομική και περιβαλλοντική αξία των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται.

Χορηγούμενη

Οι επιπτώσεις της παρουσίας του στους υγροτόπους, μέσα από τη διατροφή του με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών, μπορεί να είναι αρνητικές για τις φυτοκοινότητες με πιθανό επακόλουθο τη διάβρωση των παράκτιων ενδιαιτημάτων άλλων ζώων.

Επίσης, ο Μυοκάστορας έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με αυγά παρυδάτιων πουλιών που βρίσκει στις φωλιές τους, Ο Μυοκάστορας θεωρείται ότι είναι επιβλαβές είδος και για την οικονομία καθώς τρέφεται σε αγροτικές καλλιέργειες προκαλώντας ζημιές στις σοδειές.

Για τους παραπάνω λόγους ο Μυοκάστορας κατατάσσεται στα 100 χειρότερα χωροκατακτητικά ξενικά είδη της Ευρώπης, εξηγεί η Ελένη Μακρυγιάννη, Συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο με ιδιαίτερη προσοχή.

Μάλιστα ο Φορέας Διαχείρισης έχει εκδώσει έναν οδηγό αναγνώρισης,  και ένα ερωτηματολόγιο τα οποία μπορεί κανείς να βρεί στην ιστοσελίδα του,  και καλεί όσους έχουν έρθει σε επαφή με το εν λόγο ζώο, να επικοινωνήσουν με το προσωπικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιες περιοχές προκαλεί πρόβλημα.