Ο Ελληνικός Στρατός κατασκεύασε 120 κατοικίες για το προσωπικό του

Ο Ελληνικός Στρατός ολοκλήρωσε την κατασκευή 120 οικημάτων για το προσωπικό του, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018. Τα σπίτια κατασκευάστηκαν σε 21 σημεία στην επικράτεια.

Δείτε: