Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια όλα τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων της Αλεξανδρούπολης, που θα τελειώσουν τη θητεία τους στις επόμενες δημοτικές εκλογές

Παντελίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Κουκουράβας Γιώργος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης

Βαταμίδης Γιάννης, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, οικισμών  και Αθλητισμού

Ζιώγας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Γκότσης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Φερών και Πρωτογενούς Τομέα

Φαλέκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων