fbpx
6.9 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Μήνυμα του Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής προς τους μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά

- Χορηγούμενη-

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἀρχίζει σήμερα γιά σᾶς, γιά τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ γιά τὶς οἰκογένειές σας ἕνα καινούργιο σχολικὸ ἒτος. Γνωρίζετε βεβαίως τή λαϊκή ῥήση «κάθε ἀρχή καὶ δύσκολη». Πράγματι, μέχρι νά προσαρμοστεῖτε στούς νέους ῥυθμοὺς καὶ νά ὀργανώσετε τὸν χρόνο σας, ὥστε ν΄ ἀνταποκριθεῖτε στίς ἀπαιτήσεις τῆς νέας σχολικῆς τάξης στήν ὁποία θὰ φοιτᾶτε φέτος, ἴσως ἀντιμετωπίσετε κάποιες μικρὲς δυσκολίες. Θὰ τὶς ξεπεράσετε ὅμως, ὅπως κάνετε κάθε χρονιά, μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν οἰκείων καὶ τῶν δασκάλων\καθηγητῶν σας. Τὸ μεγαλύτερο βεβαίως στήριγμά σας σὲ αὐτὲς καὶ σὲ κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς σας εἶναι ὁ Θεός. Ἡ τελετὴ τοῦ ἁγιασμοῦ, ποὺ τελοῦμε σήμερα, δέν εἶναι παρὰ μία παράκληση στόν Θεὸ νά στέκεται δίπλα σας, νά φωτίζει τὸν νοῦ καὶ νά γεμίζει τὴν καρδιά σας μὲ τὴν ἀγάπη Του.
Πρέπει ὡστόσο νά σκεπτόμαστε ἐπίσης ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς δυσκολίες πού κρύβει ἡ ἀρχή, κάθε καινούργιο ξεκίνημα εἶναι ταυτόχρονα καὶ μία νέα εὐκαιρία. Μία νέα δυνατότητα ν΄ ἀφήσουμε πίσω ἀστοχίες καὶ λάθη τοῦ παρελθόντος καὶ νά προσπαθήσουμε νά βελτιωθοῦμε σὲ κάθε ἐπίπεδο. Ἀξιοποιῆστε, λοιπόν, αὐτὴν τὴν εὐκαιρία νά βελτιώσετε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μελετᾶτε· τή συμπεριφορά σας πρὸς τοὺς δασκάλους \ καθηγητὲς καὶ τοὺς συμμαθητὲς σας· τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο προσεγγίζετε τὸ σχολεῖο, τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους σας. Σᾶς παρέχεται ἡ δυνατότητα νά μεταβάλετε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπετε τὸν ἑαυτὸ σας: νά συνειδητοποιήσετε τὴν ἀξία σας, ν’ ἀποκτήσετε ἐμπιστοσύνη στίς δυνάμεις σας, ν’ ἀγωνιστεῖτε γιά τὰ δικαιώματά σας στή μόρφωση, στήν ἀσφάλεια, στόν σεβασμὸ τῆς προσωπικότητάς σας. Σᾶς δίνεται ἐκ νέου ἡ εὐκαιρία ν’ ἀντιληφθεῖτε ὅτι ἡ φοίτηση στό σχολεῖο δεν εἶναι καταναγκασμός, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο: εἶναι μία περίοδος μύησης στή γνώση, καλλιέργειας τῶν δεξιοτήτων καὶ τῆς κριτικῆς σας σκέψης, καθὼς καὶ ἂσκησης στήν ἁρμονικὴ συμβίωση μὲ τοὺς ἄλλους, υἱοθετώντας τίς ἀξίες τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ τῆς ἑλληνικῆς παράδοσής μας. Κι ὅλα αὐτὰ δέν συνιστοῦν τίποτε ἄλλο παρὰ θεμέλια καὶ ἐχέγγυα τῆς ἐλευθερίας σας ἀπὸ κάθε εἴδους δουλοπρεπεῖς συμπεριφορές που ἴσως ἐπιχειρήσουν στό μέλλον νά σᾶς ἐπιβάλουν.
Στήν ἀρχὴ αὐτὴ τοῦ σχολικοὺ ἔτους, λοιπόν, σᾶς παρακαλῶ θερμὰ νά μὴν παραβλέψετε τή δυνατότητα που σᾶς παρέχεται γιά ἀναθεώρηση, ἐσωτερικὴ ἀνασυγκρότηση, πνευματικὴ ὡρίμαση καὶ ἠθικὴ ἐνδυνάμωση. Ἐγώ, προσωπικά, ὅπως καὶ ὅλος ὁ κλῆρος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ εἴμαστε δίπλα σας στόν ὄμορφο αὐτὸν ἀγῶνα σας.

Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοὶ ἐκπαιδευτικοί,
στήν ἀρχὴ τοῦ νέου σχολικοὺ ἔτους θὰ ἤθελα νά σᾶς ἀπευθύνω θερμὲς εὐχὲς γιά ὑγεία καὶ δύναμη στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου σας, ἕνα λειτούργημα ἐξαιρετικῆς σημασίας ὃσο καὶ τεραστίας εὐθύνης. Δέν ἀναφέρομαι ἁπλῶς στή μετάδοση τῶν γνώσεων στούς τομεῖς που θεραπεύει ἡ καθεμία καὶ ὁ καθένας σας. Γνωρίζω καλὰ καὶ ἐμπιστεύομαι τή γνωστική καὶ ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς περιοχῆς μας. Μιλῶ κυρίως γιά τὴν εὐθύνη σας νά συμβάλετε στήν καλλιέργεια τῆς ἀληθινῆς παιδείας στούς μαθητὲς σας. Νά τοὺς θωρακίσετε ψυχικὰ καὶ πνευματικά, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τοὺς κινδύνους που θὰ συναντήσουν στή ζωὴ τους. Μιλῶ γιά τὸ καθῆκον που ἔχετε νά τοὺς μάθετε νά σκέφτονται καὶ νά ἐκφράζονται ἐλεύθερα καὶ δημοκρατικά. Νά τοὺς διδάξετε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἂλλο καὶ τὸν σεβασμὸ στήν ἀνθρώπινη ζωή. Νά τοὺς μάθετε ν’ ἀπορρίπτουν καθετί που εὐτελίζει τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια στόν βωμὸ τοῦ κέρδους καὶ τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Νά τοὺς ἐμφυσήσετε ἄφθαρτα ἰδανικά, ἀνθρωπιστικὲς ἀρχὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες, ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσουν νά πλεύσουν στό ταραχῶδες πέλαγος τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτισμικῆς διεθνοποίησης τοῦ καιροῦ μας, μὲ ἕρμα καὶ πυξίδα τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ μας παράδοση. Νά τοὺς παρωθήσετε, τέλος, στό δικαίωμα καὶ στήν ὑποχρέωσή τους νά ὀνειρεύονται ἕνα καλύτερο μέλλον· νά γίνουν «οἱ ἥρωες ἑνὸς καλοῦ μεγάλου Ὀνείρου», κατὰ τὸν ποιητή Τάκη Παπατσώνη.
Εἶναι μεγάλος ὁ μόχθος καὶ τεράστια ἡ εὐθύνη νά συμμετέχεις στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας ἑνὸς νέου ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖ ἀπὸ σᾶς γνώση, εὐαισθησία καὶ ἀγάπη γιά τὸ ἔργο σας.

Ἀπαιτεῖ νά τοὺς ἀπευθύνετε καθημερινὰ λόγο ἀληθινὸ καὶ οὐσιαστικό, στήν τάξη, στά διαλείμματα, σὲ κάθε συναναστροφὴ μαζὶ τους. Ἀπαιτεῖ ὅμως ἀπὸ μέρους σας καὶ πράξη σύμφωνη μὲ τὸν λόγο, γιατὶ εἶστε ταυτόχρονα τὰ πρότυπα τῶν ὅσων διδάσκετε.
Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχετε τὸν Θεὸ στήριγμα καὶ ἀρωγὸ κατ’ αὐτὸ καὶ κάθε σχολικὸ ἔτος!

Με πατρικές ευχές,

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς

Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

Με το δεξί το Προαγωνιστικό τμήμα του ΟΦΘΑ!

Το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης μας " Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης " η 1η Ημερίδα Προαγωνιστικών κατηγοριών (ηλικίες 9-12 ετών) με...